logo vui cười lên

Mỏng (gầy) tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, trong các nhóm từ vựng theo chủ đề thì kích thước cũng là nhóm từ vựng được sử dụng rất phổ biến. Các bài viết trước, Vui cuoi len đã giới thiệu về một số từ vựng liên quan đến kích thước trong tiếng anh cho các bạn tham khảo như cao ngang vai, vị trí cao, đồ sộ, kềnh càng, không gian rộng rãi, to lớn, đồ sộ, cao và dốc, rất cao, cao chọc trời, bao la, cao đến eo, dày, chật ních, ít ỏi không đáp ứng được kỳ vọng, ngắn, rất rộng, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một từ vựng liên quan đến kích thước cũng rất quen thuộc đó là mỏng (gầy). Nếu bạn chưa biết mỏng (gầy) tiếng anh là gì thì hãy cùng Vui cười lên tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Mỏng (gầy) tiếng anh là gì
Mỏng (gầy) tiếng anh là gì

Mỏng (gầy) tiếng anh là gì

Mỏng (gầy) tiếng anh gọi là thin, phiên âm tiếng anh đọc là /θɪn/ .

Thin /θɪn/

Để đọc đúng từ mỏng (gầy) trong tiếng anh rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ thin rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm của từ thin /θɪn/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ thin thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Thin là từ để chỉ kích thước mỏng đối với sự vật hoặc gầy khi chỉ người. Đối lập với gầy (thin) là béo (fat), còn với nghĩa là mỏng thì đối lập là dày (thick).
 • Từ thin là để chỉ chung về mỏng (gầy), còn cụ thể mỏng (gầy) như thế nào sẽ có cách gọi khác nhau.

Xem thêm: Dày dặn tiếng anh là gì

Mỏng (gầy) tiếng anh là gì
Mỏng (gầy) tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh về kích thước

Sau khi đã biết mỏng (gầy) tiếng anh là gì thì vẫn còn có rất nhiều từ vựng khác trong chủ đề kích thước rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm cách gọi kích thước khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Massive /ˈmæs.ɪv/: to lớn, đồ sộ (very large, Gargantuan)
 • Outsized /ˈaʊtsaɪzd/: quá cỡ (US – oversize)
 • Little /ˈlɪtl/: nhỏ (không đếm được)
 • Teeny /ˈtiːni/: nhỏ xíu, rất nhỏ (wee, fine)
 • Broad /brɔːd/: rất rộng (very wide)
 • Length /leŋθ/: chiều dài
 • Waist-high /weɪs thaɪ/: cao đến eo
 • Bulky /ˈbʌl·ki/: to lớn, đồ sộ, kềnh
 • Thin /θɪn/: mỏng
 • Elevated /ˈel.ɪ.veɪ.tɪd/: vị trí cao (Raised)
 • Grand /ɡrænd/: rất lớn về mức độ
 • Short /ʃɔːt/: ngắn
 • Shallow /ˈʃæl.əʊ/: nông
 • Enormous /ɪˈnɔː.məs/: to lớn, khổng lồ (extremely large)
 • Scanty /ˈskæn.ti/: ít ỏi (không đáp ứng được kỳ vọng)
 • Metre /ˈmiː.tər/: mét (m) (US – meter)
 • Size /saɪz/: kích thước
 • Height /haɪt/: chiều cao
 • Yawning: rất rộng, rất lớn (theo nghĩa trừu tượng không đo đạc được)
 • Paltry /ˈpɔːl.tri/: nhỏ không đáng kể
 • High /haɪ/: cao mang tính khái niệm (Lofty, tall)
 • Large /lɑːdʒ/: lớn (số lượng, kích cỡ không dùng cho người)
 • Narrow /ˈnær.əʊ/: hẹp, chật hẹp
 • Pocket-size /ˈpɑk·ɪt ˌsɑɪz/: cỡ nhỏ bỏ túi
 • Colossal /kəˈlɒsl/: khổng lồ, cực lớn
 • Deep /diːp/: sâu
 • Mini /ˈmɪn.i/: cỡ nhỏ
 • Undersized /ˌʌn.dəˈsaɪzd/: nhỏ hơn bình thường
 • Tall /tɔːl/: cao (chỉ vật, người đứng thẳng)
 • Filmy /ˈfɪl.mi/: rất mỏng và gần như trong suốt
 • Colossal /kəˈlɒs.əl/: khổng lồ, to lớn (very great, Cosmic, Titanic)
 • Skimpy /ˈskɪm.pi/: chật ních (áo, quần)
 • Precipitous /prɪˈsɪp.ɪ.təs/: cao và dốc
 • Shoulder-width /ˈʃəʊl.dər wɪtθ/: rộng ngang vai
 • Tiny /ˈtaɪni/: cực kỳ nhỏ (Infinitesimal, Microscopic, Minuscule)

Như vậy, nếu bạn thắc mắc mỏng (gầy) tiếng anh là gì thì câu trả lời là thin, phiên âm đọc là /θɪn/. Lưu ý là thin để chỉ chung về mỏng (gầy) chứ không chỉ cụ thể mỏng (gầy) như thế nào. Nếu bạn muốn nói cụ thể mỏng (gầy) như thế nào thì cần mô tả cụ thể hơn. Về cách phát âm, từ thin trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ thin rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ thin chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo phiên âm sẽ phát âm chuẩn hơn. Chỉ cần bạn luyện đọc một chút là sẽ đọc được chuẩn từ thin ngay.Bạn đang xem bài viết: Mỏng (gầy) tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang