logo vui cười lên

Sixty-seven tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Sixty-seven vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Sixty-seven như Sixty-seven tiếng anh là gì, Sixty-seven là gì, Sixty-seven tiếng Việt là gì, Sixty-seven nghĩa là gì, nghĩa Sixty-seven tiếng Việt, dịch nghĩa Sixty-seven, …

Vui Cười Lên
Sixty-seven tiếng anh là gì

Sixty-seven tiếng anh là gì

Sixty-seven tiếng anh nghĩa là số 67.

Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/

Để đọc đúng từ Sixty-seven trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Sixty-seven. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 67 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Sixty-seven tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Sixty-seven tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Sixty-seven trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Six /sɪks/: số 6
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Three /θriː/: số 3
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Ten /ten/: số 10
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Sixty-seven tiếng anh là gì, câu trả lời là Sixty-seven nghĩa là số 67. Để đọc đúng từ Sixty-seven cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Sixty-seven theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Sixty-seven tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang