logo vui cười lên

Sixty-five tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Sixty-five vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Sixty-five như Sixty-five tiếng anh là gì, Sixty-five là gì, Sixty-five tiếng Việt là gì, Sixty-five nghĩa là gì, nghĩa Sixty-five tiếng Việt, dịch nghĩa Sixty-five, …

Vui Cười Lên
Sixty-five tiếng anh là gì

Sixty-five tiếng anh là gì

Sixty-five tiếng anh nghĩa là số 65.

Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/

Để đọc đúng từ Sixty-five trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Sixty-five. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 65 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Sixty-five tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Sixty-five tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Sixty-five trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Four /fɔːr/: số 4
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Six /sɪks/: số 6
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Two /tuː/: số 2
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Sixty-five tiếng anh là gì, câu trả lời là Sixty-five nghĩa là số 65. Để đọc đúng từ Sixty-five cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Sixty-five theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Sixty-five tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang