logo vui cười lên

Sixty-three tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VCL sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Sixty-three vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Sixty-three như Sixty-three tiếng anh là gì, Sixty-three là gì, Sixty-three tiếng Việt là gì, Sixty-three nghĩa là gì, nghĩa Sixty-three tiếng Việt, dịch nghĩa Sixty-three, …

Vui Cười Lên
Sixty-three tiếng anh là gì

Sixty-three tiếng anh là gì

Sixty-three tiếng anh nghĩa là số 63.

Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/

Để đọc đúng từ Sixty-three trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Sixty-three. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 63 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Sixty-three tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Sixty-three tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Sixty-three trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eight /eɪt/: số 8
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Five /faɪv/: số 5
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • One /wʌn/: số 1
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Sixty-three tiếng anh là gì, câu trả lời là Sixty-three nghĩa là số 63. Để đọc đúng từ Sixty-three cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Sixty-three theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Sixty-three tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang