logo vui cười lên

Seventy-four tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cười lên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Seventy-four vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Seventy-four như Seventy-four tiếng anh là gì, Seventy-four là gì, Seventy-four tiếng Việt là gì, Seventy-four nghĩa là gì, nghĩa Seventy-four tiếng Việt, dịch nghĩa Seventy-four, …

Vui Cười Lên
Seventy-four tiếng anh là gì

Seventy-four tiếng anh là gì

Seventy-four tiếng anh nghĩa là số 74.

Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/

Để đọc đúng từ Seventy-four trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc tiếng anh chuẩn theo phiên âm để biết cách đọc phiên âm từ Seventy-four. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 74 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Seventy-four tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Seventy-four tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Seventy-four trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Six /sɪks/: số 6
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Seventy-four tiếng anh là gì, câu trả lời là Seventy-four nghĩa là số 74. Để đọc đúng từ Seventy-four cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Seventy-four theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Seventy-four tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang