logo vui cười lên

Cành cây tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, tiếp tục với các bộ phận trên cái cây, các bài viết trước chúng ta có tìm hiểu về rễ cây, thân cây, gốc cây, hoa, lá, quả. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về một bộ phận nữa của cái cây đó là cành cây. Nếu bạn đang chưa biết cành cây tiếng anh là gì thì hãy cùng Vui cười lên tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Cành cây tiếng anh là gì
Cành cây tiếng anh

Cành cây tiếng anh là gì

Cành cây tiếng anh gọi là branch, phiên âm đọc là /brɑːntʃ/

Branch /brɑːntʃ/

Để đọc đúng các từ branch rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ branch rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /brɑːntʃ/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ branch thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Branch
Cành cây tiếng anh là gì

Một số bộ phận khác trên cây

 • Flower /flaʊər/: hoa
 • Fruit /fruːt/: quả
 • Nut /nʌt/: hạt
 • Root /ruːt/: rễ cây
 • Trunk /trʌŋk/: thân cây
 • Stump /stʌmp/: gốc cây (đã bị chặt phần thân chỉ còn gốc)
 • Treetop /ˈtriː.tɒp/: ngọn cây
 • Leaf /liːf/: lá cây
Cành cây tiếng anh là gì
Cành cây tiếng anh

Xem thêm một số loại rau củ quả khác

Sau khi đã biết cái cành cây tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm tên một số loại rau củ quả khác trong tiếng anh để có thêm từ vựng khi giao tiếp về chủ đề này:

 • Honeydew /ˈhʌnɪdju/: quả dưa lê
 • Mango /ˈmӕŋɡəu/: quả xoài
 • Adzuki /ædˈzuː.ki/: hạt đậu đỏ
 • Pine tree /paɪn triː/: cây thông
 • Celery /ˈsel.ər.i/: rau cần tây
 • Peanut /ˈpiːnʌt/: hạt lạc, đậu phộng
 • Snake gourd /sneik guəd/: quả lặc lè (quả bầu rắn)
 • Macadamia /ˌmækəˈdeɪmiə/: hạt mắc ca
 • Banana /bə’nɑ:nə/: quả chuối
 • Waterapple /ˈwɔː.tər æp.əl/: quả roi
 • Green beans /ˌɡriːn ˈbiːn/: đậu cove
 • Mung bean /ˈmʌŋ ˌbiːn/: hạt đậu xanh
 • Sponge Gourd /spʌndʒ ɡʊəd/: quả mướp
 • Acorn /ˈeɪ.kɔːn/: hạt sồi (quả sồi)
 • Broccoli /ˈbrɒk.əl.i/: súp lơ xanh
 • Cherry /´tʃeri/: quả anh đào
 • Blackberries /´blækbəri/: quả mâm xôi đen
 • Sugar cane /ˈʃʊɡ.ə ˌkeɪn/: cây mía
 • Corn /kɔːn/: bắp ngô (hạt ngô, cây ngô)
 • Pepper /ˈpep.ər/: hạt tiêu
 • Sweet leaf /swi:t li:vz/: rau ngót
 • Lemongrass /ˈlem.ənˌɡrɑːs/: củ xả
 • Pistachio /pɪˈstæʃioʊ/: hạt dẻ cười
 • Garlic /ˈɡɑː.lɪk/: củ tỏi
 • Soursop /ˈsaʊə.sɒp/: quả mãng cầu
 • Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: quả khế
 • Avocado /¸ævə´ka:dou/: quả bơ
 • Coffee bean /ˈkɒfi biːn/: hạt cà phê
 • Fruit /fruːt/: quả, trái cây
 • Asparagus /əˈspær.ə.ɡəs/: măng tây
 • Chilli /ˈtʃɪl.i/: quả ớt
 • Leaf /liːf/: lá cây
 • Star apple /’stɑ:r ‘æpl/: quả vú sữa
 • Jackfruit /ˈdʒæk.fruːt/: quả mít
 • Dragon fruit /’drægənfru:t/: quả thanh long
Cành cây tiếng anh là gì
Cành cây tiếng anh là gì

Như vậy, cái cành cây tiếng anh gọi là branch, phiên âm đọc là /brɑːntʃ/. Bên cạnh đó, cũng có một số từ vựng khác liên quan đến các bộ phận trên cây các bạn nên biết như leaf là lá cây, trunk là cái thân cây, nut là hạt cây, fruit là quả, treetop là ngọn cây, flower là hoa.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang