logo vui cười lên

Hình trái tim tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, trong tiếng anh có rất nhiều từ vựng để chỉ hình dạng. Các bài viết trước, Vui cười lên đã giới thiệu về một số hình khối như hình lục giác, hình sao, hình nón, hình chóp, hinh vòm, hình xoắn ốc, hình cửu giác, hình hộp chữ nhật, hình trứng, hình tứ giác, hình lập phương, hình chữ thập (thánh giá), hình trăng lưỡi liềm, hình bình hành, hình phễu, hình cầu, hình quả lê, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một từ vựng tiếng anh về hình khối khác cũng rất quen thuộc đó là hình trái tim. Nếu bạn chưa biết hình trái tim tiếng anh là gì thì hãy cùng Vui cười lên tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hình trái tim tiếng anh là gì
Hình trái tim tiếng anh là gì

Hình trái tim tiếng anh là gì

Hình trái tim tiếng anh gọi là heart, phiên âm tiếng anh đọc là /hɑːt/.

Heart /hɑːt/

 

Để đọc đúng tên tiếng anh của hình trái tim rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ heart rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm heart /hɑːt/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ heart thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hình trái tim là môt hình rất quen thuộc mà mọi người đều thấy xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội, báo đài. Hình trái tim là biểu tượng của tình yêu và được dùng nhiều trong các đám cưới.
 • Từ heart là để chỉ chung về hình trái tim, còn cụ thể hình trái tim như thế nào sẽ có cách gọi khác nhau.
Hình trái tim tiếng anh là gì
Hình trái tim tiếng anh

Một số từ vựng tiếng anh về hình khối

Sau khi đã biết hình trái tim tiếng anh là gì thì vẫn còn có rất nhiều từ vựng tiếng anh về hình khối khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm từ vựng chỉ hình khối khác trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Square /skweər/: hình vuông
 • Rectangular /rekˈtæŋ.ɡjə.lər/: hình hộp chữ nhật (cuboid)
 • Trapezium /trəˈpiː.zi.əm/: hình thang (US – Trapezoid)
 • Rectangle /’rek,tæɳgl/: hình chữ nhật
 • Hexagon /'heksægən/: hình lục giác
 • Trapezoid /ˈtræp.ɪ.zɔɪd/: hình tứ giác (US – Trapezium) - quadrilateral
 • Pyramid /'pirəmid/: hình kim tự tháp
 • Half-moon /ˌhɑːfˈmuːn/: hình trăng khuyết
 • Polyhedron /ˌpɒl.iˈhiː.drən/: khối đa diện
 • Heart /hɑːt/: hình trái tim
 • Right-angled triangle /ˌraɪt.æŋ.ɡəld ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác vuông (US - right triangle)
 • Rhombus /ˈrɒm.bəs/: hình thoi (diamond)
 • Ovoid /ˈəʊ.vɔɪd/: hình trứng
 • Ellipse /iˈlɪps/: hình elíp
 • Cross /krɒs/: hình chữ thập (thánh giá)
 • Cube /kju:b/: hình lập phương
 • Dome /dəʊm/: hinh vòm
 • Pentagon /’pentəgən/: hình ngũ giác
 • Spiral /ˈspaɪə.rəl/: hình xoắn ốc
 • Octahedron /ˌɒk.təˈhiː.drən/: hình bát diện
 • Funnel /ˈfʌn.əl/: hình phễu
 • Nonagon /ˈnɒn.ə.ɡən/: hình cửu giác
 • Cylinder /'silində/: hình trụ
 • Oval /'ouvəl/: hình bầu dục
 • Sphere /sfiə/: hình cầu
 • Octagon /'ɔktəgən/: hình bát giác
 • Polygon /ˈpɒl.i.ɡɒn/: hình đa giác
 • Heptagon /ˈhep.tə.ɡən/: hình thất giác
 • Semicircle /ˈsem.iˌsɜː.kəl/: hình bán nguyệt
 • Elongated /ˈiː.lɒŋ.ɡeɪ.tɪd/: thon dài
 • Parallelogram /ˌpær.əˈlel.ə.ɡræm/: hình bình hành (rhomboid)
 • Tubular /ˈtʃuː.bjə.lər/: hình ống
 • Isosceles triangle /aɪˌsɒs.əl.iːz ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác cân
 • Shape /ʃeɪp/: hình dạng
 • Triangle /’traiæɳgl/: hình tam giác

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hình trái tim tiếng anh là gì thì câu trả lời là heart, phiên âm đọc là /hɑːt/. Lưu ý là heart để chỉ chung về hình trái tim chứ không chỉ cụ thể về hình trái tim như thế nào. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hình trái tim như thế nào thì cần mô tả cụ thể hơn. Về cách phát âm, từ heart trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ heart rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ heart chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo phiên âm sẽ phát âm chuẩn hơn. Chỉ cần bạn luyện đọc một chút là sẽ đọc được chuẩn từ heart ngay.Bạn đang xem bài viết: Hình trái tim tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang