logo vui cười lên

Nước Trung Quốc tiếng anh là gì? China hay Chinese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Trung Quốc tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Trung Quốc để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Trung Quốc tiếng anh là gì
Nước Trung Quốc trong tiếng anh

Nước Trung Quốc tiếng anh là gì

Nước Trung Quốc tiếng anh viết là China, phiên âm đọc là /ˈtʃaɪ.nə/

China /ˈtʃaɪ.nə/

Để phát âm đúng từ China các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ China thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là China là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (C).

Nước Trung Quốc tiếng anh là gì
Nước Trung Quốc tiếng anh là gì

Phân biệt China và Chinese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa China và Chinese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. China là tên của nước Trung Quốc trong tiếng anh, còn Chinese để chỉ những thứ thuộc về nước Trung Quốc như là người Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, tiếng Trung Quốc. Nếu bạn muốn nói về nước Trung Quốc thì phải dùng từ China chứ không phải Chinese.

Nước Trung Quốc tiếng anh là gì
Nước Trung Quốc tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Trung Quốc tiếng anh là gì thì câu trả lời là China, phiên âm đọc là /ˈtʃaɪ.nə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (C) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ China còn có từ Chinese các bạn hay bị nhầm lẫn, Chinese nghĩa là người Trung Quốc hoặc tiếng Trung Quốc chứ không phải nước Trung Quốc.Bạn đang xem bài viết: Nước Trung Quốc tiếng anh là gì? China hay Chinese

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang