logo vui cười lên

Nước Triều Tiên tiếng anh là gì? North Korea hay North Korean


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Triều Tiên tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Triều Tiên để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Triều Tiên tiếng anh là gì
Nước Triều Tiên tiếng anh là gì

Nước Triều Tiên tiếng anh là gì

Nước Triều Tiên tiếng anh viết là North Korea, phiên âm đọc là /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/

North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/

Để phát âm đúng từ North Korea các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ North Korea thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là North Korea là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (N & K).

Ngoài ra, nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao nước Triều Tiên trong tên gọi lại có Korea, trong khi Korea là tên của nước Hàn Quốc. Nguyên nhân vì theo địa lý, bán đảo Triều Tiên được gọi là Korea, bán đảo này chia làm 2 phần nam bắc, Nam Triều Tiên chính là Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên chính là nước Triều Tiên. Do đó, theo tiếng anh thì Hàn Quốc phải gọi tên chính xác là South Korea và Triều Tiên là North Korea.

Nước Triều Tiên tiếng anh là gì
Nước Triều Tiên tiếng anh là gì

Phân biệt North Korea và North Korean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa North Korea và North Korean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. North Korea là tên của nước Triều Tiên trong tiếng anh, còn North Korean để chỉ những thứ thuộc về nước Triều Tiên như là người Triều Tiên, văn hóa Triều Tiên, tiếng Triều Tiên. Nếu bạn muốn nói về nước Triều Tiên thì phải dùng từ North Korea chứ không phải North Korean.

Nước Triều Tiên tiếng anh là gì
Nước Triều Tiên tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Triều Tiên tiếng anh là gì thì câu trả lời là North Korea, phiên âm đọc là /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (N & K) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ North Korea còn có từ North Korean các bạn hay bị nhầm lẫn, North Korean nghĩa là người Triều Tiên hoặc tiếng Triều Tiên chứ không phải nước Triều Tiên.Bạn đang xem bài viết: Nước Triều Tiên tiếng anh là gì? North Korea hay North Korean

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang