logo vui cười lên

Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì? Korea hay South Korea


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Hàn Quốc tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Hàn Quốc để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì
Nước Hàn Quốc trong tiếng anh

Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì

Nước Hàn Quốc tiếng anh viết là South Korea, phiên âm đọc là /ˌsaʊθ kəˈriː.ə/

South Korea /ˌsaʊθ kəˈriː.ə/

Để phát âm đúng từ South Korea các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ South Korea thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là South Korea là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S & K).

Ngoài ra, nhiều bạn sẽ hơi bất ngờ vì nước Hàn Quốc thường gọi là Korea chứ không phải South Korea. Nguyên nhân vì tên thường gọi khác so với tên chính thức bằng tiếng anh. Hơn nữa, nếu bạn tìm hiểu về địa lý sẽ thấy bán đảo Triều Tiên được gọi là Korea, bán đảo này chia làm 2 phần nam bắc, Nam Triều Tiên chính là Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên chính là nước Triều Tiên.

Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì
Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì

Phân biệt South Korea và South Korean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa South Korea và South Korean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. South Korea là tên của nước Hàn Quốc trong tiếng anh, còn South Korean để chỉ những thứ thuộc về nước Hàn Quốc như là người Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc, tiếng Hàn Quốc. Nếu bạn muốn nói về nước Hàn Quốc thì phải dùng từ South Korea chứ không phải South Korean.

Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì
Nước Hàn Quốc tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Hàn Quốc tiếng anh là gì thì câu trả lời là South Korea, phiên âm đọc là /ˌsaʊθ kəˈriː.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S & K) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ South Korea còn có từ South Korean các bạn hay bị nhầm lẫn, South Korean nghĩa là người Hàn Quốc hoặc tiếng Hàn Quốc chứ không phải nước Hàn Quốc.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang