logo vui cười lên

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì? Morocco hay Moroccan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ma-rốc tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ma-rốc để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Nước Ma-rốc tiếng anh viết là Morocco, phiên âm đọc là /məˈrɒk.əʊ/

Morocco /məˈrɒk.əʊ/

Để phát âm đúng từ Morocco các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Morocco thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Morocco là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Phân biệt Morocco và Moroccan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Morocco và Moroccan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Morocco là tên của nước Ma-rốc trong tiếng anh, còn Moroccan để chỉ những thứ thuộc về nước Ma-rốc như là người Ma-rốc, văn hóa Ma-rốc, tiếng Ma-rốc. Nếu bạn muốn nói về nước Ma-rốc thì phải dùng từ Morocco chứ không phải Moroccan.

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ma-rốc tiếng anh là gì thì câu trả lời là Morocco, phiên âm đọc là /məˈrɒk.əʊ/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Morocco còn có từ Moroccan các bạn hay bị nhầm lẫn, Moroccan nghĩa là người Ma-rốc hoặc tiếng Ma-rốc chứ không phải nước Ma-rốc.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang