logo vui cười lên

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì? Morocco hay Moroccan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ma-rốc tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ma-rốc để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Nước Ma-rốc tiếng anh viết là Morocco, phiên âm đọc là /məˈrɒk.əʊ/

Morocco /məˈrɒk.əʊ/

Để phát âm đúng từ Morocco các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Morocco thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Morocco là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Phân biệt Morocco và Moroccan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Morocco và Moroccan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Morocco là tên của nước Ma-rốc trong tiếng anh, còn Moroccan để chỉ những thứ thuộc về nước Ma-rốc như là người Ma-rốc, văn hóa Ma-rốc, tiếng Ma-rốc. Nếu bạn muốn nói về nước Ma-rốc thì phải dùng từ Morocco chứ không phải Moroccan.

Nước Ma-rốc tiếng anh là gì
Nước Ma-rốc tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ma-rốc tiếng anh là gì thì câu trả lời là Morocco, phiên âm đọc là /məˈrɒk.əʊ/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Morocco còn có từ Moroccan các bạn hay bị nhầm lẫn, Moroccan nghĩa là người Ma-rốc hoặc tiếng Ma-rốc chứ không phải nước Ma-rốc.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang