logo vui cười lên

Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì? Ivory Coast hay Ivorian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Bờ Biển Ngà để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì
Nước Bờ Biển Ngà trong tiếng anh

Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì

Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh viết là Ivory Coast, phiên âm đọc là /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/

Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/

Để phát âm đúng từ Ivory Coast các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Ivory Coast thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Ivory Coast là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I & C).

Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì
Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì

Phân biệt Ivory Coast và Ivorian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Ivory Coast và Ivorian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Ivory Coast là tên của nước Bờ Biển Ngà trong tiếng anh, còn Ivorian để chỉ những thứ thuộc về nước Bờ Biển Ngà như là người Bờ Biển Ngà, văn hóa Bờ Biển Ngà, tiếng Bờ Biển Ngà. Nếu bạn muốn nói về nước Bờ Biển Ngà thì phải dùng từ Ivory Coast chứ không phải Ivorian.

Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì
Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì thì câu trả lời là Ivory Coast, phiên âm đọc là /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I & C) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Ivory Coast còn có từ Ivorian các bạn hay bị nhầm lẫn, Ivorian nghĩa là người Bờ Biển Ngà hoặc tiếng Bờ Biển Ngà chứ không phải nước Bờ Biển Ngà.Bạn đang xem bài viết: Nước Bờ Biển Ngà tiếng anh là gì? Ivory Coast hay Ivorian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang