logo vui cười lên

Nước Ga-na tiếng anh là gì? Ghana hay Ghanaian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ga-na tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ga-na để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ga-na tiếng anh là gì
Nước Ga-na tiếng anh là gì

Nước Ga-na tiếng anh là gì

Nước Ga-na tiếng anh viết là Ghana, phiên âm đọc là /ˈɡɑː.nə/

Ghana /ˈɡɑː.nə/

Để phát âm đúng từ Ghana các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Ghana thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Ghana là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (G).

Nước Ga-na tiếng anh là gì
Nước Ga-na tiếng anh là gì

Phân biệt Ghana và Ghanaian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Ghana và Ghanaian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Ghana là tên của nước Ga-na trong tiếng anh, còn Ghanaian để chỉ những thứ thuộc về nước Ga-na như là người Ga-na, văn hóa Ga-na, tiếng Ga-na. Nếu bạn muốn nói về nước Ga-na thì phải dùng từ Ghana chứ không phải Ghanaian.

Nước Ga-na tiếng anh là gì
Nước Ga-na tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ga-na tiếng anh là gì thì câu trả lời là Ghana, phiên âm đọc là /ˈɡɑː.nə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (G) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Ghana còn có từ Ghanaian các bạn hay bị nhầm lẫn, Ghanaian nghĩa là người Ga-na hoặc tiếng Ga-na chứ không phải nước Ga-na.Bạn đang xem bài viết: Nước Ga-na tiếng anh là gì? Ghana hay Ghanaian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang