logo vui cười lên

Nước Hung-ga-ry tiếng anh là gì? Hungary hay Hungarian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Hung-ga-ri tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Hung-ga-ry tiếng anh là gì
Nước Hung-ga-ry tiếng anh là gì

Nước Hung-ga-ri tiếng anh là gì

Nước Hung-ga-ri tiếng anh viết là Hungary, phiên âm đọc là /ˈhʌŋ.ɡər.i/

Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/

Để phát âm đúng từ Hungary các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Hungary thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Hungary là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (H).

Nước Hung-ga-ry tiếng anh là gì
Nước Hung-ga-ry tiếng anh là gì

Phân biệt Hungary và Hungarian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Hungary và Hungarian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Hungary là tên của nước Hung-ga-ri trong tiếng anh, còn Hungarian để chỉ những thứ thuộc về nước Hung-ga-ri như là người Hung-ga-ri, văn hóa Hung-ga-ri, tiếng Hung-ga-ri. Nếu bạn muốn nói về nước Hung-ga-ri thì phải dùng từ Hungary chứ không phải Hungarian.

Nước Hung-ga-ry tiếng anh là gì
Nước Hung-ga-ry tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Hung-ga-ri tiếng anh là gì thì câu trả lời là Hungary, phiên âm đọc là /ˈhʌŋ.ɡər.i/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (H) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Hungary còn có từ Hungarian các bạn hay bị nhầm lẫn, Hungarian nghĩa là người Hung-ga-ri hoặc tiếng Hung-ga-ri chứ không phải nước Hung-ga-ri.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang