logo vui cười lên

Nước Gru-di-a tiếng anh là gì? Gruzia hay Georgia


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Gru-di-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Gru-di-a để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Gru-di-a tiếng anh là gì
Nước Gru-di-a tiếng anh là gì

Nước Gru-di-a tiếng anh là gì

Nước Gru-di-a tiếng anh viết là Georgia, phiên âm đọc là /ˈdʒɔː.dʒə/

Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/

Để phát âm đúng từ Georgia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Georgia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Georgia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (G).

Nước Gru-di-a tiếng anh là gì
Nước Gru-di-a tiếng anh là gì

Phân biệt Georgia và Georgian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Georgia và Georgian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Georgia là tên của nước Gru-di-a trong tiếng anh, còn Georgian để chỉ những thứ thuộc về nước Gru-di-a như là người Gru-di-a, văn hóa Gru-di-a, tiếng Gru-di-a. Nếu bạn muốn nói về nước Gru-di-a thì phải dùng từ Georgia chứ không phải Georgian.

Nước Gru-di-a tiếng anh là gì
Nước Gru-di-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Gru-di-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Georgia, phiên âm đọc là /ˈdʒɔː.dʒə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (G) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Georgia còn có từ Georgian các bạn hay bị nhầm lẫn, Georgian nghĩa là người Gru-di-a hoặc tiếng Gru-di-a chứ không phải nước Gru-di-a.Bạn đang xem bài viết: Nước Gru-di-a tiếng anh là gì? Gruzia hay Georgia

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang