logo vui cười lên

Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì? Colombia hay Colombian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Cô-lôm-bi-a để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì

Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì

Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh viết là Colombia, phiên âm đọc là /kəˈlɒm.bi.ə/

Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/

Để phát âm đúng từ Colombia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Colombia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Colombia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (C).

Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì

Phân biệt Colombia và Colombian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Colombia và Colombian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Colombia là tên của nước Cô-lôm-bi-a trong tiếng anh, còn Colombian để chỉ những thứ thuộc về nước Cô-lôm-bi-a như là người Cô-lôm-bi-a, văn hóa Cô-lôm-bi-a, tiếng Cô-lôm-bi-a. Nếu bạn muốn nói về nước Cô-lôm-bi-a thì phải dùng từ Colombia chứ không phải Colombian.

Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Colombia, phiên âm đọc là /kəˈlɒm.bi.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (C) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Colombia còn có từ Colombian các bạn hay bị nhầm lẫn, Colombian nghĩa là người Cô-lôm-bi-a hoặc tiếng Cô-lôm-bi-a chứ không phải nước Cô-lôm-bi-a.Bạn đang xem bài viết: Nước Cô-lôm-bi-a tiếng anh là gì? Colombia hay Colombian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang