logo vui cười lên

Nước Cô-ét tiếng anh là gì? Kuwait hay Kuwaiti


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Cô-ét tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Cô-ét để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Cô-ét tiếng anh là gì
Nước Cô-ét tiếng anh là gì

Nước Cô-ét tiếng anh là gì

Nước Cô-ét tiếng anh viết là Kuwait, phiên âm đọc là /kuːˈweɪt/

Kuwait /kuːˈweɪt/

Để phát âm đúng từ Kuwait các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Kuwait thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Kuwait là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (K).

Nước Cô-ét tiếng anh là gì
Nước Cô-ét tiếng anh là gì

Phân biệt Kuwait và Kuwaiti

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Kuwait và Kuwaiti, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Kuwait là tên của nước Cô-ét trong tiếng anh, còn Kuwaiti để chỉ những thứ thuộc về nước Cô-ét như là người Cô-ét, văn hóa Cô-ét, tiếng Cô-ét. Nếu bạn muốn nói về nước Cô-ét thì phải dùng từ Kuwait chứ không phải Kuwaiti.

Nước Cô-ét tiếng anh là gì
Nước Cô-ét tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Cô-ét tiếng anh là gì thì câu trả lời là Kuwait, phiên âm đọc là /kuːˈweɪt/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (K) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Kuwait còn có từ Kuwaiti các bạn hay bị nhầm lẫn, Kuwaiti nghĩa là người Cô-ét hoặc tiếng Cô-ét chứ không phải nước Cô-ét.Bạn đang xem bài viết: Nước Cô-ét tiếng anh là gì? Kuwait hay Kuwaiti

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang