logo vui cười lên

Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì? Saudi Arabia hay Saudi Arabian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ả-rập-xê-út để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì
Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì

Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì

Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh viết là Saudi Arabia, phiên âm đọc là /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/

Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/

Để phát âm đúng từ Saudi Arabia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Saudi Arabia thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Saudi Arabia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì
Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì

Phân biệt Saudi Arabia và Saudi Arabian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Saudi Arabia và Saudi Arabian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Saudi Arabia là tên của nước Ả-rập-xê-út trong tiếng anh, còn Saudi Arabian để chỉ những thứ thuộc về nước Ả-rập-xê-út như là người Ả-rập-xê-út, văn hóa Ả-rập-xê-út, tiếng Ả-rập-xê-út. Nếu bạn muốn nói về nước Ả-rập-xê-út thì phải dùng từ Saudi Arabia chứ không phải Saudi Arabian.

Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì
Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì thì câu trả lời là Saudi Arabia, phiên âm đọc là /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S & A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Saudi Arabia còn có từ Saudi Arabian các bạn hay bị nhầm lẫn, Saudi Arabian nghĩa là người Ả-rập-xê-út hoặc tiếng Ả-rập-xê-út chứ không phải nước Ả-rập-xê-út.Bạn đang xem bài viết: Nước Ả-rập-xê-út tiếng anh là gì? Saudi Arabia hay Saudi Arabian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang