logo vui cười lên

Nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì? Bulgaria hay Bulgarian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì
Nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì

Nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì

Nước Bun-ga-ri tiếng anh viết là Bulgaria, phiên âm đọc là /bʌlˈɡeə.ri.ə/

Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/

Để phát âm đúng từ Bulgaria các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Bulgaria thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Bulgaria là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (B).

Nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì
Nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì

Phân biệt Bulgaria và Bulgarian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Bulgaria và Bulgarian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Bulgaria là tên của nước Bun-ga-ri trong tiếng anh, còn Bulgarian để chỉ những thứ thuộc về nước Bun-ga-ri như là người Bun-ga-ri, văn hóa Bun-ga-ri, tiếng Bun-ga-ri. Nếu bạn muốn nói về nước Bun-ga-ri thì phải dùng từ Bulgaria chứ không phải Bulgarian.

Nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì
Nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bun-ga-ri tiếng anh là gì thì câu trả lời là Bulgaria, phiên âm đọc là /bʌlˈɡeə.ri.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (B) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Bulgaria còn có từ Bulgarian các bạn hay bị nhầm lẫn, Bulgarian nghĩa là người Bun-ga-ri hoặc tiếng Bun-ga-ri chứ không phải nước Bun-ga-ri.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang