logo vui cười lên

Nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì? Brunei hay Bruney


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì
Nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì

Nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì

Nước Bờ-ru-nây tiếng anh viết là Brunei, phiên âm đọc là /bruːˈnaɪ/

Brunei /bruːˈnaɪ/

Để phát âm đúng từ Brunei này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Brunei thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Brunei là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (B).

Nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì
Nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì

Phân biệt Brunei và Bruney

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Brunei và Bruney, cách viết đúng phải là Brunei với chữ cuối cùng là i ngắn. Ngoài ra, khi nói về người Brunei, tiếng Brunei hay văn hóa của Brunei thì các bạn vẫn dùng từ Brunei để chỉ chung.

Nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì
Nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Bờ-ru-nây tiếng anh là gì thì câu trả lời là Brunei, phiên âm đọc là /bruːˈnaɪ/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (B) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Brunei còn có từ Bruney các bạn hay bị nhầm lẫn, nước Bờ-ru-nây viết đúng phải là Brunei với chữ cuối cùng là i ngắn, không phải y dài.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang