logo vui cười lên

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì? Singapore hay Singaporean


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Sing-ga-po tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Nước Sing-ga-po tiếng anh viết là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/

Để phát âm đúng từ Singapore này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Singapore thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Singapore là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (S).

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Phân biệt Singapore và Singaporean

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Singapore và Singaporean, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Singapore là tên của nước Singapore trong tiếng anh, còn Singaporean để chỉ những thứ thuộc về nước Singapore như là người Singapore, văn hóa của Singapore, tiếng Singapore. Nếu bạn muốn nói về nước Singapore thì phải dùng từ Singapore chứ không phải Singaporean.

Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì
Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Sing-ga-po tiếng anh là gì thì câu trả lời là Singapore, phiên âm đọc là /ˌsɪŋ.əˈpɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Singapore còn có từ Singaporean các bạn hay bị nhầm lẫn, Singaporean nghĩa là người Singapore hoặc tiếng Singapore chứ không phải nước Singapore.Bạn đang xem bài viết: Nước Sing-ga-po tiếng anh là gì? Singapore hay Singaporean

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang