logo vui cười lên

Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì? Argentina hay Argentine


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ác-hen-ti-na để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì
Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì

Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì

Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh viết là Argentina, phiên âm đọc là /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/

Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/

Để phát âm đúng từ Argentina các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Argentina thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Argentina là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì
Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì

Phân biệt Argentina và Argentine

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Argentina và Argentine, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Argentina là tên của nước Ác-hen-ti-na trong tiếng anh, còn Argentine để chỉ những thứ thuộc về nước Ác-hen-ti-na như là người Ác-hen-ti-na, văn hóa Ác-hen-ti-na, tiếng Ác-hen-ti-na. Nếu bạn muốn nói về nước Ác-hen-ti-na thì phải dùng từ Argentina chứ không phải Argentine.

Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì
Nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ác-hen-ti-na tiếng anh là gì thì câu trả lời là Argentina, phiên âm đọc là /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Argentina còn có từ Argentine các bạn hay bị nhầm lẫn, Argentine nghĩa là người Ác-hen-ti-na hoặc tiếng Ác-hen-ti-na chứ không phải nước Ác-hen-ti-na.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang