logo vui cười lên

Nước Mỹ tiếng anh là gì? United States hay American


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Mỹ tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Mỹ để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Mỹ tiếng anh là gì
Nước Mỹ tiếng anh là gì

Nước Mỹ tiếng anh là gì

Nước Mỹ tiếng anh viết là United States, phiên âm đọc là /jʊˈnɑɪ•t̬ɪd ˈsteɪts/

United States /jʊˈnɑɪ•t̬ɪd ˈsteɪts/

Để phát âm đúng từ United States các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ United States thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là United States là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (U & S).

Nước Mỹ tiếng anh là gì
Nước Mỹ tiếng anh là gì

Phân biệt United States và American

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa United States và American, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. United States là tên của nước Mỹ trong tiếng anh, còn American để chỉ những thứ thuộc về nước Mỹ như là người Mỹ, văn hóa Mỹ, tiếng Mỹ. Nếu bạn muốn nói về nước Mỹ thì phải dùng từ United States chứ không phải American.

Nước Mỹ tiếng anh là gì
Nước Mỹ tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Mỹ tiếng anh là gì thì câu trả lời là United States, phiên âm đọc là /jʊˈnɑɪ•t̬ɪd ˈsteɪts/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (U & S) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ United States còn có từ American các bạn hay bị nhầm lẫn, American nghĩa là người Mỹ hoặc tiếng Mỹ chứ không phải nước Mỹ.Bạn đang xem bài viết: Nước Mỹ tiếng anh là gì? United States hay American

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang