logo vui cười lên

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì? Venezuela hay Venezuelan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Vê-nê-duê-la để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì
Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh viết là Venezuela, phiên âm đọc là /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/

Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/

Để phát âm đúng từ Venezuela các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Venezuela thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Venezuela là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (V).

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì
Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì

Phân biệt Venezuela và Venezuelan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Venezuela và Venezuelan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Venezuela là tên của nước Vê-nê-duê-la trong tiếng anh, còn Venezuelan để chỉ những thứ thuộc về nước Vê-nê-duê-la như là người Vê-nê-duê-la, văn hóa Vê-nê-duê-la, tiếng Vê-nê-duê-la. Nếu bạn muốn nói về nước Vê-nê-duê-la thì phải dùng từ Venezuela chứ không phải Venezuelan.

Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì
Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì thì câu trả lời là Venezuela, phiên âm đọc là /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (V) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Venezuela còn có từ Venezuelan các bạn hay bị nhầm lẫn, Venezuelan nghĩa là người Vê-nê-duê-la hoặc tiếng Vê-nê-duê-la chứ không phải nước Vê-nê-duê-la.Bạn đang xem bài viết: Nước Vê-nê-duê-la tiếng anh là gì? Venezuela hay Venezuelan

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang