logo vui cười lên

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì? Mexico hay Mexican


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Mê-xi-cô để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì
Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì

Nước Mê-xi-cô tiếng anh viết là Mexico, phiên âm đọc là /ˈmek.sɪ.kəʊ/

Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/

Để phát âm đúng từ Mexico các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Mexico thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Mexico là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì
Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì

Phân biệt Mexico và Mexican

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Mexico và Mexican, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Mexico là tên của nước Mê-xi-cô trong tiếng anh, còn Mexican để chỉ những thứ thuộc về nước Mê-xi-cô như là người Mê-xi-cô, văn hóa Mê-xi-cô, tiếng Mê-xi-cô. Nếu bạn muốn nói về nước Mê-xi-cô thì phải dùng từ Mexico chứ không phải Mexican.

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì
Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì thì câu trả lời là Mexico, phiên âm đọc là /ˈmek.sɪ.kəʊ/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Mexico còn có từ Mexican các bạn hay bị nhầm lẫn, Mexican nghĩa là người Mê-xi-cô hoặc tiếng Mê-xi-cô chứ không phải nước Mê-xi-cô.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang