logo vui cười lên

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì? Mexico hay Mexican


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Mê-xi-cô để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì
Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì

Nước Mê-xi-cô tiếng anh viết là Mexico, phiên âm đọc là /ˈmek.sɪ.kəʊ/

Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/

Để phát âm đúng từ Mexico các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Mexico thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Mexico là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì
Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì

Phân biệt Mexico và Mexican

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Mexico và Mexican, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Mexico là tên của nước Mê-xi-cô trong tiếng anh, còn Mexican để chỉ những thứ thuộc về nước Mê-xi-cô như là người Mê-xi-cô, văn hóa Mê-xi-cô, tiếng Mê-xi-cô. Nếu bạn muốn nói về nước Mê-xi-cô thì phải dùng từ Mexico chứ không phải Mexican.

Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì
Nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Mê-xi-cô tiếng anh là gì thì câu trả lời là Mexico, phiên âm đọc là /ˈmek.sɪ.kəʊ/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Mexico còn có từ Mexican các bạn hay bị nhầm lẫn, Mexican nghĩa là người Mê-xi-cô hoặc tiếng Mê-xi-cô chứ không phải nước Mê-xi-cô.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang