logo vui cười lên

Dao dọc giấy tiếng anh là gì? đọc như thế nào cho đúng


Trong các đồ dùng học tập, đồ dùng văn phòng thì có rất thứ quyển sách, cái bút chì, bút bi, thước kẻ, kẹp, dập ghim, compa, máy tính cầm tay, túi đựng tài liệu, … Trong số các đồ dùng này thì có một đồ dùng được mọi người biết đến và sử dụng rất đa năng đó là dao dọc giấy. Trong bài viết này, Vuicuoilen sẽ giúp các bạn biết dao dọc giấy trong tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng.

Dao dọc giấy tiếng anh là gì
Dao dọc giấy tiếng anh là gì

Do dọc giấy tiếng anh là gì

Dao dọc giấy tiếng anh là paper knife, phiên âm đọc là /ˈpeɪ.pər naɪf/. Ngoài ra, con dao dọc giấy cũng được gọi là utility knife, phiên âm đọc là /juːˈtɪl.ə.ti ˌnaɪf/.

Utility knife /juːˈtɪl.ə.ti ˌnaɪf/

Paper knife /ˈpeɪ.pər naɪf/

Để đọc đúng hai từ paper knife và utility knife khá dễ. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn rồi đọc theo là được. Nếu bạn thấy đọc theo phát âm chuẩn của từ paper knife và utility knife vẫn khó đọc đúng thì có thể đọc phiên âm kết hợp với nghe phát âm chuẩn để đọc. Nếu bạn khó khăn vì chưa biết đọc phiên âm của từ paper knife và utility knife thì bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm để biết cách đọc cụ thể hơn.

Dao dọc giấy tiếng anh là gì
Dao dọc giấy tiếng anh là gì

Phân biệt paper knife và utility knife

Cả hai từ paper knife và utility knife đều là để chỉ về con dao dọc giấy, tuy vậy thì hai từ này lại có sự khác nhau nên các bạn cần phải lưu ý phân biệt. Paper knife là loại dao chuyên dùng để dọc giấy, do chỉ dùng để dọc giấy nên đôi khi nó không cần phải quá sắc mà chỉ cần có lưỡi mỏng là đủ. Vì lý do này nên có rất nhiều loại paper knife từ loại làm bằng nhựa cho đến loại làm bằng kim loại đều có.

Còn về utility knife thì thực ra là loại dao có chuôi thường bằng nhựa, lưỡi dao bằng kim loại sắc nhọn có thể tháo rời, được gắn vào chuôi nhựa này. Khi không sử dụng lưỡi dao có thể thu vào bên trong chuôi dao cho an toàn. Nói chính xác hơn thì loại dao này không được thiế kế chuyên dụng để dọc giấy, nhưng ở Việt Nam thì loại dao này đều được dân văn phòng mua để dọc giấy hoặc làm việc văn phòng nên nó được gọi là dao dọc giấy.

Dao dọc giấy tiếng anh là gì
Dao dọc giấy tiếng anh là gì

Xem thêm một số đồ dùng học tập, văn phòng khác

Trong bộ đồ dùng học tập hay các đồ dùng văn phòng còn rất nhiều đồ dùng khác, các bạn có thể tham khảo trong list dưới đây:

 • Notebook /ˈnəʊt.bʊk/: quyển vở
 • Marker /ˈmɑːkər/: bút lông
 • Scanner /ˈskæn.ər/: cái máy scan
 • Hole punch /ˈhəʊl ˌpʌntʃ/: cái dập lỗ (trên giấy)
 • Correction pen /kəˈrek.ʃən pen/: cái bút xóa
 • Clipboard /ˈklɪp.bɔːd/: cái bảng kẹp giấy
 • Crayon /ˈkreɪ.ɒn/: cái bút màu sáp
 • Scotch tape /ˌskɒtʃ ˈteɪp/: băng keo trắng
 • Ruler /ˈruː.lər/: cái thước kẻ
 • Glue /ˈɡluː/: keo dán giấy
 • Notepad /ˈnəʊt.pæd/: sổ tay
 • Pushpin /ˈpʊʃ.pɪn/: ghim bảng (đầu bằng nhựa)
 • Folder /ˈfəʊl.dər/: túi đựng hồ sơ
 • Desk /desk/: cái bàn làm việc
 • Whiteboard marker /ˈwaɪt.bɔːd mɑː.kər/: bút viết bảng trắng
 • Compass /ˈkʌm.pəs/: cái la bàn
 • Pin /pɪn/: cái gim bảng, ghim của cái dập ghim
 • Butterfly clip /ˈbʌt.ə.flaɪ ˌklɪp/: cái kẹp bướm
 • Pushpin /ˈpʊʃ.pɪn/: cái ghim bảng
 • Blackboard /ˈblæk.bɔːd/: cái bảng đen
 • Photocopier /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.ər/: máy phô tô
 • Projector /prəˈdʒek.tər/: cái máy chiếu
 • Eraser /ɪˈreɪ.zər/: cục tẩy
 • Stapler /ˈsteɪ.plər/: cái dập ghim
 • Whiteboard /ˈwaɪtbɔːd/: bảng trắng
 • Pencil sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/: cái gọt bút chì
 • Stamp /stæmp/: cái tem thư
 • Set square /ˈset ˌskweər/: cái ê ke
 • Bookshelf /ˈbʊk.ʃelf/: cái giá sách
 • Staple remover /ˈsteɪ.pəl rɪˈmuː.vər/: cái tháo gim giấy
 • Book /bʊk/: quyển sách
 • Staple remover /ˈsteɪ.pəl rɪˈmuː.vər/: cái gỡ ghim giấy
 • Scissors /ˈsɪz.əz/: cái kéo
 • Pen /pen/: cái bút bi, bút mực
 • Set square /ˈset ˌskweər/: cái eke
utility paper
Dao dọc giấy tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc con dao dọc giấy tiếng anh là gì thì câu trả lời là paper knife. Tuy nhiên ở Việt Nam mọi người ít khi dùng paper knife do nó không được đa năng cho lắm. Thay vào đó, mọi người sẽ dùng utility knife để làm dao dọc giấy và có thể làm nhiều thứ khác với utility paper. Vì lý do này nên dao dọc giấy các bạn có thể gọi là paper knife hoặc utility knife đều được.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang