logo vui cười lên

Con ngựa vằn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con bò, con trâu, con lợn, con sóc, con nhím, con lợn rừng, con ếch, con nhái, con bướm, con tắc kè, con thằn lằn, con cánh cam, con rết, con rắn, con trăn, con lươn, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con ngựa vằn. Nếu bạn chưa biết con ngựa vằn tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con ngựa vằn tiếng anh là gì
Con ngựa vằn tiếng anh là gì

Con ngựa vằn tiếng anh là gì

Con ngựa vằn tiếng anh là zebra, phiên âm đọc là /ˈzeb.rə/

Zebra /ˈzeb.rə/

Để đọc đúng từ zebra rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ zebra rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈzeb.rə/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ zebra thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ zebra này để chỉ chung cho con ngựa vằn. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống ngựa vằn, loại ngựa vằn nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài ngựa vằn đó. Ví dụ như ngựa vằn núi, ngựa vằn đồng bằng hay ngựa vằn Grevy sẽ có tên gọi cụ thể khác nhau chứ không gọi chung là zebra.

Con ngựa vằn tiếng anh là gì
Con ngựa vằn tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con ngựa vằn thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Dalmatians /dælˈmeɪ.ʃən/: con chó đốm
 • Jaguar /ˈdʒæɡ.ju.ər/: con báo hoa mai
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Fish /fɪʃ/: con cá
 • Quail /kweil/: con chim cút
 • Yak /jæk/: bò Tây Tạng
 • Bactrian /ˈbæk.tri.ən/: lạc đà hai bướu
 • Leopard /ˈlep.əd/: con báo đốm
 • Drake /dreik/ : vịt đực
 • Shorthorn /ˈʃɔːt.hɔːn/: loài bò sừng ngắn
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: con sâu bướm
 • Tiger /ˈtaɪ.ɡər/: con hổ
 • Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/: cá hề
 • Friesian /ˈfriː.ʒən/: bò sữa Hà Lan
 • Bat /bæt/: con dơi
 • Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/: cá kiếm
 • Piggy /’pigi/: con lợn con
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: con cá ngựa
 • Chicken /’t∫ikin/: con gà nói chung
 • Sparrow /ˈspær.əʊ/: con chim sẻ
 • Hippo /ˈhɪp.əʊ/: con hà mã
 • Snow leopard /snəʊˈlep.əd/: con báo tuyết
 • Bronco /ˈbrɒŋ.kəʊ/: ngựa hoang ở miền tây nước Mỹ
 • Oyster /ˈɔɪ.stɚ/: con hàu
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ : con muỗi
 • Eel /iːl/: con lươn
 • Tabby cat /ˈtæb.i kæt/: con mèo mướp
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Ox /ɔks/: con bò đực
 • Pig /pɪɡ/: con lợn
 • Shrimp /ʃrɪmp/: con tôm
 • Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: chim đà điểu châu phi
 • Larva /ˈlɑː.və/: ấu trùng, con non chưa trưởng thành
 • Hound /haʊnd/: con chó săn
Con ngựa vằn tiếng anh là gì
Con ngựa vằn tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con ngựa vằn tiếng anh là gì thì câu trả lời là zebra, phiên âm đọc là /ˈzeb.rə/. Lưu ý là zebra để chỉ con ngựa vằn nói chung chung chứ không chỉ loại ngựa vằn cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ zebra trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ zebra rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ zebra chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang