logo vui cười lên

Con ngựa vằn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con bò, con trâu, con lợn, con sóc, con nhím, con lợn rừng, con ếch, con nhái, con bướm, con tắc kè, con thằn lằn, con cánh cam, con rết, con rắn, con trăn, con lươn, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con ngựa vằn. Nếu bạn chưa biết con ngựa vằn tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con ngựa vằn tiếng anh là gì
Con ngựa vằn tiếng anh là gì

Con ngựa vằn tiếng anh là gì

Con ngựa vằn tiếng anh là zebra, phiên âm đọc là /ˈzeb.rə/

Zebra /ˈzeb.rə/

Để đọc đúng từ zebra rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ zebra rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈzeb.rə/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ zebra thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ zebra này để chỉ chung cho con ngựa vằn. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống ngựa vằn, loại ngựa vằn nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài ngựa vằn đó. Ví dụ như ngựa vằn núi, ngựa vằn đồng bằng hay ngựa vằn Grevy sẽ có tên gọi cụ thể khác nhau chứ không gọi chung là zebra.

Con ngựa vằn tiếng anh là gì
Con ngựa vằn tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con ngựa vằn thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Raven /ˈreɪ.vən/: con quạ
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/: con bọ cạp
 • Rooster /ˈruː.stər/: con gà trống
 • Lobster /ˈlɑːb.stɚ/: con tôm hùm
 • Ox /ɔks/: con bò đực
 • Millipede /ˈmɪl.ɪ.piːd/: con cuốn chiếu
 • Tortoise /’tɔ:təs/: con rùa cạn
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Shrimp /ʃrɪmp/: con tôm
 • Stork /stɔːk/: con cò
 • Cow /kaʊ/: con bò
 • Jellyfish /ˈʤɛlɪfɪʃ/: con sứa
 • Scallop /skɑləp/: con sò điệp
 • Starfish /ˈstɑː.fɪʃ/: con sao biển
 • Cricket /’ krɪk.ɪt/: con dế
 • Moose /muːs/: con nai sừng tấm ở Bắc Âu, Bắc Mỹ
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con bồ nông
 • Drake /dreik/ : vịt đực
 • Chicken /’t∫ikin/: con gà nói chung
 • Cicada /sɪˈkɑː.də/: con ve sầu
 • Dog /dɒɡ/: con chó
 • Gander /’gændə/: con ngỗng đực
 • Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: vượn Châu phi
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Muscovy duck /ˈmʌskəvɪ dʌk/: con ngan
 • Wild geese /waɪld ɡiːs/: ngỗng trời
 • Toucan /ˈtuːkən/: con chim tu-can
 • Chick /t∫ik/: con gà con
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Blue whale /bluː weɪl/: cá voi xanh
 • Goat /ɡəʊt/: con dê
 • Seagull /ˈsiː.ɡʌl/: chim hải âu
 • Mink /mɪŋk/: con chồn
 • Shark /ʃɑːk/: cá mập
 • Bunny /ˈbʌni/: con thỏ con
Con ngựa vằn tiếng anh là gì
Con ngựa vằn tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con ngựa vằn tiếng anh là gì thì câu trả lời là zebra, phiên âm đọc là /ˈzeb.rə/. Lưu ý là zebra để chỉ con ngựa vằn nói chung chung chứ không chỉ loại ngựa vằn cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ zebra trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ zebra rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ zebra chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang