logo vui cười lên

Số 49 tiếng anh là gì? Đọc số bốn mươi chín tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm ở trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 49 tiếng anh là gì và cách đọc số 49 trong tiếng anh như thế nào.

Số 49 tiếng anh là gì
Số 49 tiếng anh là gì

Số 49 tiếng anh là gì

Số 49 tiếng anh là forty-nine, phiên âm đọc là /ˈfɔː.ti naɪn/

Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ forty-nine ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ forty-nine chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 49 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 49, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 49 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự, thứ hạng trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 49 tiếng anh là gì
Số 49 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 49 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Three /θriː/: số 3
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Ten /ten/: số 10
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 49 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 49 trong tiếng anh viết là forty-nine, phiên âm đọc là /ˈfɔː.ti naɪn/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là forty-nine hay number forty-nine.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang