logo vui cười lên

Con chuột tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con cáo, con bò, con trâu, con lợn, con gà, con chó, con mèo, con hổ, con báo, con sư tử, con lợn rừng, con voi, con đà điểu, con lạc đà, con hà mã, con dơi, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con chuột. Nếu bạn chưa biết con chuột tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con chuột tiếng anh là gì
Con chuột tiếng anh là gì

Con chuột tiếng anh là gì

Con chuột tiếng anh là mouse, phiên âm đọc là /maʊs/. Ngoài ra, con chuột cũng được gọi là rat, phiên âm đọc là /ræt/

Mouse /maʊs/

Rat /ræt/

Để đọc đúng từ mouse rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ mouse rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /maʊs/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ mouse thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ mouse và rat để chỉ chung cho con chuột. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống chuột, loại chuột nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài chuột đó. Ví dụ như chuột đồng, chuột cống, chuột bạch, chuột chù, chuột chũi, chuột cảnh đều có tên gọi riêng.

Con chuột tiếng anh là gì
Con chuột tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con chuột thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Dragonfly /ˈdræɡ.ən.flaɪ/: con chuồn chuồn
 • Swan /swɒn/: con chim thiên nga
 • Cat /kæt/: con mèo
 • Wild boar /ˌwaɪld ˈbɔːr/: con lợn rừng (lợn lòi)
 • Moose /muːs/: con nai sừng tấm ở Bắc Âu, Bắc Mỹ
 • Tiger /ˈtaɪ.ɡər/: con hổ
 • Flying squirrel /ˌflaɪ.ɪŋ ˈskwɪr.əl: con sóc bay
 • Polar bear /ˌpəʊ.lə ˈbeər/: con gấu Bắc cực
 • Snail /sneɪl/: con ốc sên (có vỏ cứng bên ngoài)
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: con châu chấu
 • Bear /beər/: con gấu
 • Raccoon /rækˈuːn/: con gấu mèo (có thể viết là racoon)
 • Pheasant /ˈfez.ənt/: con gà lôi
 • Friesian /ˈfriː.ʒən/: bò sữa Hà Lan
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con ngựa con
 • Wolf /wʊlf/: con sói
 • Hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: con nhím (ăn thịt)
 • Rooster /ˈruː.stər/: con gà trống
 • Swallow /ˈswɒl.əʊ/: con chim én
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Bat /bæt/: con dơi
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Pig /pɪɡ/: con lợn
 • Larva /ˈlɑː.və/: ấu trùng, con non chưa trưởng thành
 • Dog /dɒɡ/: con chó
 • Tick /tɪk/: con bọ ve
 • Platypus /ˈplæt.ɪ.pəs/: thú mỏ vịt
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: con mèo con
 • Emu /ˈiː.mjuː/: chim đà điểu châu Úc
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/: con chim cánh cụt
 • Tortoise /’tɔ:təs/: con rùa cạn
 • Hyena /haɪˈiːnə/: con linh cẩu
 • Goat /ɡəʊt/: con dê
 • Elk /elk/: nai sừng tấm ở Châu Á
Con chuột tiếng anh là gì
Con chuột tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con chuột tiếng anh là gì thì câu trả lời là mouse, phiên âm đọc là /maʊs/. Lưu ý là mouse để chỉ con chuột nói chung chung chứ không chỉ loại chuột cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ mouse trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ mouse rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ mouse chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Con chuột tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang