logo vui cười lên

Số 18 tiếng anh là gì? Đọc số mười tám trong tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 18 tiếng anh là gì và cách đọc số 18 trong tiếng anh như thế nào.

Số 18 tiếng anh là gì
Số 18 tiếng anh là gì

Số 18 tiếng anh là gì

Số 18 tiếng anh là eighteen, phiên âm đọc là /ˌeɪˈtiːn/

Eighteen /ˌeɪˈtiːn/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ eighteen ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ eighteen chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 18 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 18, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 18 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 18 tiếng anh là gì
Số 18 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 18 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Six /sɪks/: số 6
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • One /wʌn/: số 1
 • Three /θriː/: số 3
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 18 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 18 trong tiếng anh viết là eighteen, phiên âm đọc là /ˌeɪˈtiːn/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là eighteen hay number eighteen.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang