logo vui cười lên

Nước Phi-di tiếng anh là gì? Fiji hay Fijian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Phi-di tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Phi-di để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Phi-di tiếng anh là gì
Nước Phi-di tiếng anh là gì

Nước Phi-di tiếng anh là gì

Nước Phi-di tiếng anh viết là Fiji, phiên âm đọc là /ˈfiː.dʒiː/

Fiji /ˈfiː.dʒiː/

Để phát âm đúng từ Fiji các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Fiji thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Fiji là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (F).

Nước Phi-di tiếng anh là gì
Nước Phi-di tiếng anh là gì

Phân biệt Fiji và Fijian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Fiji và Fijian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Fiji là tên của nước Phi-di trong tiếng anh, còn Fijian để chỉ những thứ thuộc về nước Phi-di như là người Phi-di, văn hóa Phi-di, tiếng Phi-di. Nếu bạn muốn nói về nước Phi-di thì phải dùng từ Fiji chứ không phải Fijian.

Nước Phi-di tiếng anh là gì
Nước Phi-di tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Phi-di tiếng anh là gì thì câu trả lời là Fiji, phiên âm đọc là /ˈfiː.dʒiː/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (F) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Fiji còn có từ Fijian các bạn hay bị nhầm lẫn, Fijian nghĩa là người Phi-di hoặc tiếng Phi-di chứ không phải nước Phi-di.Bạn đang xem bài viết: Nước Phi-di tiếng anh là gì? Fiji hay Fijian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang