logo vui cười lên

Nước Phi-di tiếng anh là gì? Fiji hay Fijian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Phi-di tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Phi-di để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Phi-di tiếng anh là gì
Nước Phi-di tiếng anh là gì

Nước Phi-di tiếng anh là gì

Nước Phi-di tiếng anh viết là Fiji, phiên âm đọc là /ˈfiː.dʒiː/

Fiji /ˈfiː.dʒiː/

Để phát âm đúng từ Fiji các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Fiji thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Fiji là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (F).

Nước Phi-di tiếng anh là gì
Nước Phi-di tiếng anh là gì

Phân biệt Fiji và Fijian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Fiji và Fijian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Fiji là tên của nước Phi-di trong tiếng anh, còn Fijian để chỉ những thứ thuộc về nước Phi-di như là người Phi-di, văn hóa Phi-di, tiếng Phi-di. Nếu bạn muốn nói về nước Phi-di thì phải dùng từ Fiji chứ không phải Fijian.

Nước Phi-di tiếng anh là gì
Nước Phi-di tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Phi-di tiếng anh là gì thì câu trả lời là Fiji, phiên âm đọc là /ˈfiː.dʒiː/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (F) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Fiji còn có từ Fijian các bạn hay bị nhầm lẫn, Fijian nghĩa là người Phi-di hoặc tiếng Phi-di chứ không phải nước Phi-di.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang