logo vui cười lên

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì? Myanmar hay Burmese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Mi-an-ma tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Nước Mi-an-ma tiếng anh viết là Myanmar, phiên âm đọc là /ˈmjæn.mɑːr/

Myanmar /ˈmjæn.mɑːr/

Để phát âm đúng từ Myanmar này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Myanmar thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Myanmar là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Phân biệt Myanmar và Burmese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Myanmar và Burmese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Myanmar là tên của nước Myanmar trong tiếng anh, còn Burmese để chỉ những thứ thuộc về nước Myanmar như là người Myanmar, văn hóa của Myanmar, tiếng Myanmar. Nếu bạn muốn nói về nước Myanmar thì phải dùng từ Myanmar chứ không phải Burmese.

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Mi-an-ma tiếng anh là gì thì câu trả lời là Myanmar, phiên âm đọc là /ˈmjæn.mɑːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Myanmar còn có từ Burmese các bạn hay bị nhầm lẫn, Burmese nghĩa là người Myanmar hoặc tiếng Myanmar chứ không phải nước Myanmar.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang