logo vui cười lên

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì? Myanmar hay Burmese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Mi-an-ma tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Nước Mi-an-ma tiếng anh viết là Myanmar, phiên âm đọc là /ˈmjæn.mɑːr/

Myanmar /ˈmjæn.mɑːr/

Để phát âm đúng từ Myanmar này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Myanmar thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Myanmar là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Phân biệt Myanmar và Burmese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Myanmar và Burmese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Myanmar là tên của nước Myanmar trong tiếng anh, còn Burmese để chỉ những thứ thuộc về nước Myanmar như là người Myanmar, văn hóa của Myanmar, tiếng Myanmar. Nếu bạn muốn nói về nước Myanmar thì phải dùng từ Myanmar chứ không phải Burmese.

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Mi-an-ma tiếng anh là gì thì câu trả lời là Myanmar, phiên âm đọc là /ˈmjæn.mɑːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Myanmar còn có từ Burmese các bạn hay bị nhầm lẫn, Burmese nghĩa là người Myanmar hoặc tiếng Myanmar chứ không phải nước Myanmar.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang