logo vui cười lên

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì? Myanmar hay Burmese


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Mi-an-ma tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Nước Mi-an-ma tiếng anh viết là Myanmar, phiên âm đọc là /ˈmjæn.mɑːr/

Myanmar /ˈmjæn.mɑːr/

Để phát âm đúng từ Myanmar này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Myanmar thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Myanmar là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (M).

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Phân biệt Myanmar và Burmese

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Myanmar và Burmese, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Myanmar là tên của nước Myanmar trong tiếng anh, còn Burmese để chỉ những thứ thuộc về nước Myanmar như là người Myanmar, văn hóa của Myanmar, tiếng Myanmar. Nếu bạn muốn nói về nước Myanmar thì phải dùng từ Myanmar chứ không phải Burmese.

Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì
Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Mi-an-ma tiếng anh là gì thì câu trả lời là Myanmar, phiên âm đọc là /ˈmjæn.mɑːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (M) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Myanmar còn có từ Burmese các bạn hay bị nhầm lẫn, Burmese nghĩa là người Myanmar hoặc tiếng Myanmar chứ không phải nước Myanmar.Bạn đang xem bài viết: Nước Mi-an-ma tiếng anh là gì? Myanmar hay Burmese

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang