logo vui cười lên

Nước Séc tiếng anh là gì? Czech Republic hay Czech


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Séc tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Séc tiếng anh là gì
Nước Séc tiếng anh là gì

Nước Séc tiếng anh là gì

Nước Séc tiếng anh viết là Czech, phiên âm đọc là /tʃek/

Czech /tʃek/

Để phát âm đúng từ Czech các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Czech thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Czech là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (C).

Nước Séc tiếng anh là gì
Nước Séc tiếng anh là gì

Phân biệt Czech và Czech Republic

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Czech và Czech Republic, hai từ này không không giống nhau hoàn toàn về nghĩa. Czech là tên của nước Séc trong tiếng anh, còn Czech Republic là tên đầy đủ của nước Séc gọi là Cộng hòa Séc. Nếu bạn muốn nói chính xác tên đầy đủ của nước Séc thì phải gọi là Czech Republic.

Nước Séc tiếng anh là gì
Nước Séc tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Séc tiếng anh là gì thì câu trả lời là Czech, phiên âm đọc là /tʃek/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (C) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Czech còn có từ Czech Republic các bạn hay bị nhầm lẫn, Czech Republic là tên đầy đủ củ nước Séc gọi là nước Cộng hòa Séc.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang