logo vui cười lên

Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì? Jamaica hay Jamaican


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì
Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì

Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì

Nước Jam-mai-ca tiếng anh viết là Jamaica, phiên âm đọc là /dʒəˈmeɪ.kə/

Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/

Để phát âm đúng từ Jamaica các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Jamaica thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Jamaica là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (J).

Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì
Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì

Phân biệt Jamaica và Jamaican

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Jamaica và Jamaican, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Jamaica là tên của nước Jam-mai-ca trong tiếng anh, còn Jamaican để chỉ những thứ thuộc về nước Jam-mai-ca như là người Jam-mai-ca, văn hóa Jam-mai-ca, tiếng Jam-mai-ca. Nếu bạn muốn nói về nước Jam-mai-ca thì phải dùng từ Jamaica chứ không phải Jamaican.

Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì
Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì thì câu trả lời là Jamaica, phiên âm đọc là /dʒəˈmeɪ.kə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (J) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Jamaica còn có từ Jamaican các bạn hay bị nhầm lẫn, Jamaican nghĩa là người Jam-mai-ca hoặc tiếng Jam-mai-ca chứ không phải nước Jam-mai-ca.Bạn đang xem bài viết: Nước Jam-mai-ca tiếng anh là gì? Jamaica hay Jamaican

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang