logo vui cười lên

Nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì? Paraguay hay Paraguayan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Pa-ra-goay để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì
Nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì

Nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì

Nước Pa-ra-goay tiếng anh viết là Paraguay, phiên âm đọc là /ˈpær.ə.ɡwaɪ/

Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/

Để phát âm đúng từ Paraguay các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Paraguay thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Paraguay là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (P).

Nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì
Nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì

Phân biệt Paraguay và Paraguayan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Paraguay và Paraguayan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Paraguay là tên của nước Pa-ra-goay trong tiếng anh, còn Paraguayan để chỉ những thứ thuộc về nước Pa-ra-goay như là người Pa-ra-goay, văn hóa Pa-ra-goay, tiếng Pa-ra-goay. Nếu bạn muốn nói về nước Pa-ra-goay thì phải dùng từ Paraguay chứ không phải Paraguayan.

Nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì
Nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Pa-ra-goay tiếng anh là gì thì câu trả lời là Paraguay, phiên âm đọc là /ˈpær.ə.ɡwaɪ/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (P) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Paraguay còn có từ Paraguayan các bạn hay bị nhầm lẫn, Paraguayan nghĩa là người Pa-ra-goay hoặc tiếng Pa-ra-goay chứ không phải nước Pa-ra-goay.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang