logo vui cười lên

Con khủng long tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật khá quen thuộc như con rồng, con thằn lằn, con cá sấu, con tê giác, con hà mã, con voi ma mút, con dơi, con sư tử, con báo, con lười, con hải âu, con cá voi, con cá mập, con thú mỏ vịt, con rái cá, con cá kiếm, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con khủng long. Nếu bạn chưa biết con khủng long tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con khủng long tiếng anh là gì
Con khủng long tiếng anh là gì

Con khủng long tiếng anh là gì

Con khủng long tiếng anh gọi là dinosaurs, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈdaɪ.nə.sɔːr/.

Dinosaurs /ˈdaɪ.nə.sɔːr/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con khủng long rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ dinosaurs rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈdaɪ.nə.sɔːr/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ dinosaurs thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: khủng long cũng có nhiều loại khác nhau như khủng long ăn cỏ, khủng long ăn thịt, khủng long bạo chúa, khủng long chân chim, khủng long chân thú, … các loại khủng long này thuộc các loài khác nhau và đều có tên gọi riêng. Nếu bạn muốn nói chung chung về con khủng long thì gọi là dinosaurs, còn gọi cụ thể từng loài thì phải gọi theo tên riêng. Tên riêng của các loài khủng long thường gọi theo tên khoa học nên khá dài và khó nhớ.

Con khủng long tiếng anh là gì
Con khủng long tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con khủng long thì vẫn còn có rất nhiều con vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/: cá kiếm
 • Sparrow /ˈspær.əʊ/: con chim sẻ
 • Cobra /ˈkəʊ.brə/: con rắn hổ mang
 • Gosling /’gɔzliη/: con ngỗng con
 • Eel /iːl/: con lươn
 • Worm /wɜːm/: con giun
 • Yak /jæk/: bò Tây Tạng
 • Larva /ˈlɑː.və/: ấu trùng, con non chưa trưởng thành
 • Bactrian /ˈbæk.tri.ən/: lạc đà hai bướu
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Moose /muːs/: con nai sừng tấm ở Bắc Âu, Bắc Mỹ
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ : con muỗi
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Longhorn /ˈlɒŋ.hɔːn/: loài bò với chiếc sừng rất dài
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/: con bọ hung
 • Spider /ˈspaɪ.dər/: con nhện
 • Sea snail /siː sneɪl/: con ốc biển
 • Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: chuột sóc
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Drake /dreik/ : vịt đực
 • Goose /gu:s/: con ngỗng (ngỗng cái)
 • Honeybee /ˈhʌn.i.biː/: con ong mật
 • Lobster /ˈlɑːb.stɚ/: con tôm hùm
 • Dinosaurs /ˈdaɪ.nə.sɔːr/: con khủng long
 • Hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: con nhím (ăn thịt)
 • Bull /bʊl/: con bò tót
 • Clam /klæm/: con ngêu
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Dragonfly /ˈdræɡ.ən.flaɪ/: con chuồn chuồn
 • Lion /ˈlaɪ.ən/: con sư tử
 • Tuna /ˈtuːnə/: cá ngừ
 • Skunk /skʌŋk/: con chồn hôi
 • Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: vượn Châu phi
 • Goldfish /’ɡoʊld,fɪʃ/: con cá vàng
 • Minnow /ˈmɪn.əʊ/: con cá tuế
Con khủng long tiếng anh là gì
Con khủng long tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con khủng long tiếng anh là gì thì câu trả lời là dinosaurs, phiên âm đọc là /ˈdaɪ.nə.sɔːr/. Lưu ý là dinosaurs để chỉ chung về con khủng long chứ không chỉ cụ thể về loài khủng long nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về con khủng long thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại đó. Về cách phát âm, từ dinosaurs trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ dinosaurs rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ dinosaurs chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang