logo vui cười lên

Nước Ai Cập tiếng anh là gì? Egypt hay Egyptian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ai Cập tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ai Cập để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ai Cập tiếng anh là gì
Nước Ai Cập trong tiếng anh

Nước Ai Cập tiếng anh là gì

Nước Ai Cập tiếng anh viết là Egypt, phiên âm đọc là /ˈiː.dʒɪpt/

Egypt /ˈiː.dʒɪpt/

Để phát âm đúng từ Egypt các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Egypt thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Egypt là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (E).

Nước Ai Cập tiếng anh là gì
Nước Ai Cập tiếng anh là gì

Phân biệt Egypt và Egyptian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Egypt và Egyptian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Egypt là tên của nước Ai Cập trong tiếng anh, còn Egyptian để chỉ những thứ thuộc về nước Ai Cập như là người Ai Cập, văn hóa Ai Cập, tiếng Ai Cập. Nếu bạn muốn nói về nước Ai Cập thì phải dùng từ Egypt chứ không phải Egyptian.

Nước Ai Cập tiếng anh là gì
Nước Ai Cập tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ai Cập tiếng anh là gì thì câu trả lời là Egypt, phiên âm đọc là /ˈiː.dʒɪpt/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (E) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Egypt còn có từ Egyptian các bạn hay bị nhầm lẫn, Egyptian nghĩa là người Ai Cập hoặc tiếng Ai Cập chứ không phải nước Ai Cập.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang