logo vui cười lên

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì? Algeria hay Algerian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước An-giê-ri tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài An-giê-ri để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì
Nước An-giê-ri tiếng anh là gì

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì

Nước An-giê-ri tiếng anh viết là Algeria, phiên âm đọc là /ælˈdʒɪə.ri.ə/

Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/

Để phát âm đúng từ Algeria các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Algeria thì có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Algeria là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì
Nước An-giê-ri tiếng anh là gì

Phân biệt Algeria và Algerian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Algeria và Algerian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Algeria là tên của nước An-giê-ri trong tiếng anh, còn Algerian để chỉ những thứ thuộc về nước An-giê-ri như là người An-giê-ri, văn hóa An-giê-ri, tiếng An-giê-ri. Nếu bạn muốn nói về nước An-giê-ri thì phải dùng từ Algeria chứ không phải Algerian.

Nước An-giê-ri tiếng anh là gì
Nước An-giê-ri tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước An-giê-ri tiếng anh là gì thì câu trả lời là Algeria, phiên âm đọc là /ælˈdʒɪə.ri.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Algeria còn có từ Algerian các bạn hay bị nhầm lẫn, Algerian nghĩa là người An-giê-ri hoặc tiếng An-giê-ri chứ không phải nước An-giê-ri.Bạn đang xem bài viết: Nước An-giê-ri tiếng anh là gì? Algeria hay Algerian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang