logo vui cười lên

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì? Iceland hay Icelandic


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Nước Ai-xơ-len tiếng anh viết là Iceland, phiên âm đọc là /ˈaɪs.lənd/

Iceland /ˈaɪs.lənd/

Để phát âm đúng từ Iceland này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Iceland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Iceland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Phân biệt Iceland và Icelandic

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Iceland và Icelandic, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Iceland là tên của nước Ai-xơ-len trong tiếng anh, còn Icelandic để chỉ những thứ thuộc về nước Ai-xơ-len như là người Ai-xơ-len, văn hóa của Ai-xơ-len, tiếng Ai-xơ-len. Nếu bạn muốn nói về nước Ai-xơ-len thì phải dùng từ Iceland chứ không phải Icelandic.

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì thì câu trả lời là Iceland, phiên âm đọc là /ˈaɪs.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Iceland còn có từ Icelandic các bạn hay bị nhầm lẫn, Icelandic nghĩa là người Ai-xơ-len hoặc tiếng Ai-xơ-len chứ không phải nước Ai-xơ-len.Bạn đang xem bài viết: Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì? Iceland hay Icelandic

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang