logo vui cười lên

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì? Iceland hay Icelandic


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Nước Ai-xơ-len tiếng anh viết là Iceland, phiên âm đọc là /ˈaɪs.lənd/

Iceland /ˈaɪs.lənd/

Để phát âm đúng từ Iceland này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Iceland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Iceland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Phân biệt Iceland và Icelandic

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Iceland và Icelandic, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Iceland là tên của nước Ai-xơ-len trong tiếng anh, còn Icelandic để chỉ những thứ thuộc về nước Ai-xơ-len như là người Ai-xơ-len, văn hóa của Ai-xơ-len, tiếng Ai-xơ-len. Nếu bạn muốn nói về nước Ai-xơ-len thì phải dùng từ Iceland chứ không phải Icelandic.

Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì
Nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Tunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-di
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ai-xơ-len tiếng anh là gì thì câu trả lời là Iceland, phiên âm đọc là /ˈaɪs.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Iceland còn có từ Icelandic các bạn hay bị nhầm lẫn, Icelandic nghĩa là người Ai-xơ-len hoặc tiếng Ai-xơ-len chứ không phải nước Ai-xơ-len.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang