logo vui cười lên

Nước Ai-len tiếng anh là gì? Ireland hay Irish


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ai-len tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Nước Ai-len tiếng anh là gì

Nước Ai-len tiếng anh viết là Ireland, phiên âm đọc là /ˈaɪə.lənd/

Ireland /ˈaɪə.lənd/

Để phát âm đúng từ Ireland này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Ireland thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Ireland là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Phân biệt Ireland và Irish

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Ireland và Irish, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Ireland là tên của nước Ai-len trong tiếng anh, còn Irish để chỉ những thứ thuộc về nước Ai-len như là người Ai-len, văn hóa của Ai-len, tiếng Ai-len. Nếu bạn muốn nói về nước Ai-len thì phải dùng từ Ireland chứ không phải Irish.

Nước Ai-len tiếng anh là gì
Nước Ai-len tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Serbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ai-len tiếng anh là gì thì câu trả lời là Ireland, phiên âm đọc là /ˈaɪə.lənd/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Ireland còn có từ Irish các bạn hay bị nhầm lẫn, Irish nghĩa là người Ai-len hoặc tiếng Ai-len chứ không phải nước Ai-len.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang