logo vui cười lên

Ninety-two tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Ninety-two vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Ninety-two như Ninety-two tiếng anh là gì, Ninety-two là gì, Ninety-two tiếng Việt là gì, Ninety-two nghĩa là gì, nghĩa Ninety-two tiếng Việt, dịch nghĩa Ninety-two, …

Vui Cười Lên
Ninety-two tiếng anh là gì

Ninety-two tiếng anh là gì

Ninety-two tiếng anh nghĩa là số 92.

Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/

Để đọc đúng từ Ninety-two trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh dễ nhất để biết cách đọc phiên âm từ Ninety-two. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 92 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Ninety-two tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Ninety-two tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Ninety-two trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Six /sɪks/: số 6
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Ninety-two tiếng anh là gì, câu trả lời là Ninety-two nghĩa là số 92. Để đọc đúng từ Ninety-two cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Ninety-two theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Ninety-two tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang