logo vui cười lên

Dory tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về Con vật trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cười lên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ dory vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ dory như dory tiếng anh là gì, dory là gì, dory tiếng Việt là gì, dory nghĩa là gì, nghĩa dory tiếng Việt, dịch nghĩa dory, …

Vui Cười Lên
Dory tiếng anh là gì

Dory tiếng anh là gì

Dory tiếng anh nghĩa là con cá mè.

Dory /´dɔ:ri/

Để đọc đúng từ dory trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ dory. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Con cá mè tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Dory tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết dory tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với dory trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Vulture /ˈvʌl.tʃər/: con kền kền
 • Pigeon /ˈpidʒən/: chim bồ câu nhà
 • Moth /mɒθ/: con bướm đêm, con nắc nẻ
 • Calve /kɑːvs/: con bê, con bò con (con bê), con nghé (con trâu con)
 • Sloth /sləʊθ/: con lười
 • Stork /stɔːk/: con cò
 • Catfish /ˈkætfɪʃ/: cá trê
 • Rat /ræt/: con chuột lớn (thường nói về loài chuột cống)
 • Donkey /ˈdɒŋ.ki/: con lừa
 • Quail /kweil/: con chim cút
 • Louse /laʊs/: con chấy
 • Sheep /ʃiːp/: con cừu
 • Tuna /ˈtuːnə/: cá ngừ
 • Gecko /ˈɡek.əʊ/: con tắc kè
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con ngựa con
 • Oyster /ˈɔɪ.stɚ/: con hàu
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Gnu /nuː/: linh dương đầu bò
 • Walrus /ˈwɔːl.rəs/: con voi biển
 • Flea /fliː/: con bọ chét
 • Cat /kæt/: con mèo
 • Chick /t∫ik/: con gà con
 • Bird /bɜːd/: con chim
 • Wild geese /waɪld ɡiːs/: ngỗng trời
 • Piggy /’pigi/: con lợn con
 • Eel /iːl/: con lươn
 • Hen /hen/: con gà mái
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/: con bọ ngựa
 • Bear /beər/: con gấu
 • Woodpecker /ˈwʊdˌpek.ər/: con chim gõ kiến
 • Herring /ˈher.ɪŋ/: con cá trích
 • Hare /heər/: con thỏ rừng, to hơn thỏ nhà, chạy nhanh, tai dài
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Pig /pɪɡ/: con lợn
 • Bronco /ˈbrɒŋ.kəʊ/: ngựa hoang ở miền tây nước Mỹ

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc dory tiếng anh là gì, câu trả lời là dory nghĩa là con cá mè. Để đọc đúng từ dory cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ dory theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Dory tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang