logo vui cười lên

Màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số màu sắc trong tiếng anh như màu vàng nhạt, màu nâu sẫm, màu hồng đào, màu kem, màu vàng tươi, màu hơi xanh lá cây, màu tía nhạt, màu tím sáng, màu lục tươi, màu cam sáng, màu chàm, màu vàng kaki, màu vàng sậm, màu đỏ tươi,  … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một màu khác cũng rất quen thuộc đó là màu xanh da trời nhạt. Nếu bạn chưa biết màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì
Màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì

Màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì

Màu xanh da trời nhạt tiếng anh gọi là light blue, phiên âm tiếng anh đọc là /lait bluː/.

Light blue /lait bluː/

Để đọc đúng tên tiếng anh của màu xanh da trời nhạt rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ light blue rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /lait bluː/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ light blue thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ light blue để chỉ chung về màu xanh da trời nhạt chứ không chỉ cụ thể về màu xanh da trời nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về màu xanh da trời nào thì sẽ có cách gọi khác nhau, ví dụ như màu màu xanh da trời là blu hay sky blue, màu xanh cô ban là Cobalt blue, màu xanh lơ là cyan, màu lam nhạt là plate blue, màu hơi xanh nước biển là bluish, …

Xem thêm: Màu xanh nước biển tiếng anh là gì

Màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì
Màu xanh da trời nhạt tiếng anh

Một số màu sắc khác trong tiếng anh

Ngoài màu xanh da trời nhạt thì vẫn còn có rất nhiều màu sắc khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các màu sắc khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • White /waɪt/: màu trắng
 • Firebrick /ˈfaɪə.brɪk/: màu đỏ ngói
 • Bistre /´bistə /: màu bồ hóng
 • Cream /kriːm/: màu kem
 • Red /red/: màu đỏ
 • Apple green /’æpl gri:n/: màu xanh táo
 • Teal /tiːl/: màu xanh cổ vịt
 • Indigo /ˈɪn.dɪ.ɡəʊ/: màu chàm (bluish-purple)
 • Magenta /məˈdʒen.tə/: màu đỏ tía
 • Pinkish /ˈpɪŋ.kɪʃ/: màu hơi hồng
 • Scarlet /’skɑ:lət/: màu đỏ tươi (bright red, vermilion)
 • Coral /ˈkɒr.əl/: màu hồng cam
 • Burgundy /ˈbɜː.ɡən.di/: màu đỏ rượu vang
 • Yellow green / ˈjel.əʊ gri:n/: xanh lá mạ
 • Dark yellow /dɑ:k jel.əʊ/: màu vàng sậm
 • Salmon / ´sæmən/: màu hồng cam (màu cá hồi)
 • Dark pink /dɑ:k ˈpɪŋk/: màu hồng đậm
 • Taupe /təʊp/: màu nâu xám
 • Maroon /məˈruːn: màu hạt dẻ
 • Bluish /ˈbluː.ɪʃ/: màu phớt xanh da trời
 • Lemon yellow /ˌlem.ən ˈjel.əʊ/: màu vàng chanh (light yellow)
 • Rosy /’rəʊzi/: màu đỏ hồng
 • Light orange /lait ˈɒr.ɪndʒ/: màu cam nhạt
 • Emerald / ´emərəld/: màu lục tươi (bright green)
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: màu cà chua
 • Eggplant /ˈɛgˌplænt/: màu cà tím
 • Dark brown /dɑ:k braʊn/: màu nâu đậm
 • Deep orange /diːp ˈɒr.ɪndʒ/: màu cam đậm (dark orange)
 • Dark Green /dɑːk griːn/: màu xanh lá cây đậm
 • Sepia /ˈsiː.pi.ə/: màu nâu đen (reddish-brown)
 • Olive /ˈɒl.ɪv/: màu ô liu
 • Cobalt blue /ˈkəʊ.bɒlt blu:/: màu xanh lam, xanh cô ban (deep blue)
 • Bright blue /brait bluː/: màu xanh da trời sáng
 • Apricot yellow /ˈeɪ.prɪ.kɒt ˈjel.əʊ /: màu vàng hạnh, vàng mơ
 • Yellowish /ˈjel.əʊ.ɪʃ/: màu phớt vàng, hơi vàng
Màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì
Màu xanh da trời nhạt tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì thì câu trả lời là light blue, phiên âm đọc là /lait bluː/. Lưu ý là light blue để chỉ chung về màu xanh da trời nhạt chứ không chỉ cụ thể về loại màu xanh da trời nhạt nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về màu xanh da trời nhạt nào thì cần gọi theo tên cụ thể của màu xanh da trời nhạt đó. Về cách phát âm, từ light blue trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ light blue rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ light blue chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Màu xanh da trời nhạt tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang