logo vui cười lên

Hoa trạng nguyên tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa mai, hoa ngọc bút, hoa hồng môn, hoa chùm ngây, hoa loa kèn, hoa nhài, hoa đào, hoa giấy, hoa anh túc, hoa dã yên thảo, hoa hướng dương, hoa nghinh xuân, hoa thủy tiên vàng, hoa dạ lan hương, hoa ti gonhoa huệ, hoa anh thảo, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa trạng nguyên. Nếu bạn chưa biết hoa trạng nguyên tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa trạng nguyên tiếng anh là gì
Hoa trạng nguyên tiếng anh là gì

Hoa trạng nguyên tiếng anh là gì

Hoa trạng nguyên tiếng anh gọi là poinsettia, phiên âm tiếng anh đọc là /ˌpɔɪnˈset.i.ə/.

Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa trạng nguyên rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ poinsettia rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˌpɔɪnˈset.i.ə/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ poinsettia thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa trạng nguyên còn được gọi với tên gọi khác là hoa phẩm hồng.
 • Từ poinsettia để chỉ chung về hoa trạng nguyên chứ không chỉ cụ thể về loại hoa trạng nguyên nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa trạng nguyên nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa trạng nguyên đó.

Xem thêm: Bông hoa tiếng anh là gì

Hoa trạng nguyên tiếng anh là gì
Hoa trạng nguyên tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa trạng nguyên thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə/: hoa đồng tiền
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Snapdragon /ˈsnæpˌdræɡ.ən/: hoa mõm chó
 • Forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/: hoa lưu ly
 • Cactus flower /ˈkæk.təs ‘flaʊər /: hoa xương rồng
 • Lilac /ˈlaɪ.lək/: hoa tử đinh hương
 • Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/: hoa huệ
 • Apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒtˈblɒs.əm/: hoa mai
 • Lagerstroemia /ˌleɪɡərˈstriːmiə/: hoa bằng lăng
 • Columbine /ˈkɒl.əm.baɪn/: hoa bồ câu
 • Magnolia /mæɡˈnəʊ.li.ə/: hoa mộc lan
 • Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: hoa phượng
 • Sword Orchid /sɔːd ˈɔː.kɪd/: hoa địa lan
 • Gardenia /ɡɑːˈdiː.ni.ə/: hoa dành dành, ngọc bút
 • Anthurium /ænˈθjuːriəm/: hoa hồng môn
 • Pansy /ˈpænzi/: hoa phăng xê, hoa bướm
 • Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: hoa dạ lan hương
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: hoa tuy-líp
 • Poppy /ˈpɒpi/: hoa anh túc
 • Daisy /ˈdeɪzi/: hoa cúc họa mi
 • Lavender /ˈlæv.ɪn.dər/: hoa oải hương
 • Hydrangea /haɪˈdreɪn.dʒə/: hoa cẩm tú cầu
 • Petunia /pəˈtʃuː.ni.ə/: hoa dã yên thảo
 • Crocus /ˈkroʊkəs/: hoa nghệ tây
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Fuchsia /ˈfjuː.ʃə/: hoa lồng đèn
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊər/: hoa hướng dương
 • Periwinkle /ˈper.ɪˌwɪŋ.kəl/: hoa dừa cạn
 • Cyclamen /ˈsaɪkləmən/: hoa anh thảo
 • Jasmine /ˈdʒæz.mɪn/: hoa nhài
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Water lily /ˈwɔː.tə ˌlɪl.i/: hoa súng
 • Daffodil /ˈdæfədɪl/: hoa thủy tiên vàng
Hoa trạng nguyên tiếng anh là gì
Hoa trạng nguyên tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa trạng nguyên tiếng anh là gì thì câu trả lời là poinsettia, phiên âm đọc là /ˌpɔɪnˈset.i.ə/. Lưu ý là poinsettia để chỉ chung về hoa trạng nguyên chứ không chỉ cụ thể về loại hoa trạng nguyên nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa trạng nguyên thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa trạng nguyên đó. Về cách phát âm, từ poinsettia trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ poinsettia rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ poinsettia chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa trạng nguyên tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang