logo vui cười lên

Hoa địa lan tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa lồng đèn, hoa mai, hoa phù dung, hoa ngọc bút, hoa bồ câu, hoa hồng môn, hoa trúc đào, hoa chùm ngây, hoa tầm xuân, hoa loa kèn, hoa bọ cạp vàng, hoa nhài, hoa sữa, hoa đào, hoa thược dược, hoa giấy, hoa hồng, hoa anh túc, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa địa lan. Nếu bạn chưa biết hoa địa lan tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa địa lan tiếng anh là gì
Hoa địa lan tiếng anh là gì

Hoa địa lan tiếng anh là gì

Hoa địa lan tiếng anh gọi là sword orchid, phiên âm tiếng anh đọc là /sɔːd ˈɔː.kɪd/.

Sword orchid /sɔːd ˈɔː.kɪd/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa địa lan rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ sword orchid rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /sɔːd ˈɔː.kɪd/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ sword orchid thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa địa lan là loại hoa mọc trong đất phân biệt với loại phong lan trồng không cần đất (làm giỏ treo)..
 • Từ sword orchid để chỉ chung về hoa địa lan chứ không chỉ cụ thể về loại hoa địa lan nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa địa lan nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa địa lan đó.

Xem thêm: Hoa phong lan tiếng anh là gì

Hoa địa lan tiếng anh là gì
Hoa địa lan tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa địa lan thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Clematis /ˈklem.ə.tɪs/: hoa ông lão
 • Lilac /ˈlaɪ.lək/: hoa tử đinh hương
 • Coral Vine /ˈkɒr.əl vaɪn/: hoa Tigon
 • Magnolia /mæɡˈnəʊ.li.ə/: hoa mộc lan
 • Snapdragon /ˈsnæpˌdræɡ.ən/: hoa mõm chó
 • Anthurium /ænˈθjuːriəm/: hoa hồng môn
 • Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: hoa dâm bụt
 • Columbine /ˈkɒl.əm.baɪn/: hoa bồ câu
 • Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: hoa mao địa hoàng
 • Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/: hoa huệ
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Violet /ˈvaɪələt/: hoa vi-ô-lét
 • Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: hoa dạ lan hương
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 • Forsythia /fɔːˈsaɪ.θi.ə/: hoa nghinh xuân
 • Moss rose /mɔːs roʊz/: hoa mười giờ
 • Hydrangea /haɪˈdreɪn.dʒə/: hoa cẩm tú cầu
 • Cactus flower /ˈkæk.təs ‘flaʊər /: hoa xương rồng
 • Lavender /ˈlæv.ɪn.dər/: hoa oải hương
 • Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: hoa cúc vạn thọ
 • Rose /rəʊz/: hoa hồng
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊər/: hoa hướng dương
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Peach blossom /piːtʃˈblɒs.əm/: hoa đào
 • Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: hoa tầm xuân
 • Plumeria /pluːˈmɛriə/: hoa đại
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Fuchsia /ˈfjuː.ʃə/: hoa lồng đèn
 • Mimosa /mɪˈmoʊsə/: hoa xấu hổ, hoa trinh nữ
 • Crocus /ˈkroʊkəs/: hoa nghệ tây
 • Camellia /kəˈmiː.li.ə/: hoa trà
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: hoa phong lan
 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/: hoa trạng nguyên
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: hoa tuy-líp
Hoa địa lan tiếng anh là gì
Hoa địa lan tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa địa lan tiếng anh là gì thì câu trả lời là sword orchid, phiên âm đọc là /sɔːd ˈɔː.kɪd/. Lưu ý là sword orchid để chỉ chung về hoa địa lan chứ không chỉ cụ thể về loại hoa địa lan nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa địa lan thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa địa lan đó. Về cách phát âm, từ sword orchid trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ sword orchid rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ sword orchid chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang