logo vui cười lên

Fourty-nine tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fourty-nine vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fourty-nine như Fourty-nine tiếng anh là gì, Fourty-nine là gì, Fourty-nine tiếng Việt là gì, Fourty-nine nghĩa là gì, nghĩa Fourty-nine tiếng Việt, dịch nghĩa Fourty-nine, …

Vui Cười Lên
Fourty-nine tiếng anh là gì

Fourty-nine tiếng anh là gì

Fourty-nine tiếng anh nghĩa là số 49.

Fourty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/

Để đọc đúng từ Fourty-nine trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh dễ nhất để biết cách đọc phiên âm từ Fourty-nine. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 49 tiếng anh là gì

Số 49 tiếng anh là gì
Fourty-nine tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fourty-nine tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fourty-nine trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Five /faɪv/: số 5
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Ten /ten/: số 10
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fourty-nine tiếng anh là gì, câu trả lời là Fourty-nine nghĩa là số 49. Để đọc đúng từ Fourty-nine cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fourty-nine theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourty-nine tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang