logo vui cười lên

Fourty-eight tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fourty-eight vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fourty-eight như Fourty-eight tiếng anh là gì, Fourty-eight là gì, Fourty-eight tiếng Việt là gì, Fourty-eight nghĩa là gì, nghĩa Fourty-eight tiếng Việt, dịch nghĩa Fourty-eight, …

Vui Cười Lên
Fourty-eight tiếng anh là gì

Fourty-eight tiếng anh là gì

Fourty-eight tiếng anh nghĩa là số 48.

Fourty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/

Để đọc đúng từ Fourty-eight trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fourty-eight. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 48 tiếng anh là gì

Số 48 tiếng anh là gì
Fourty-eight tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fourty-eight tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fourty-eight trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Ten /ten/: số 10
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fourty-eight tiếng anh là gì, câu trả lời là Fourty-eight nghĩa là số 48. Để đọc đúng từ Fourty-eight cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fourty-eight theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourty-eight tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang