logo vui cười lên

Fourty-eight tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fourty-eight vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fourty-eight như Fourty-eight tiếng anh là gì, Fourty-eight là gì, Fourty-eight tiếng Việt là gì, Fourty-eight nghĩa là gì, nghĩa Fourty-eight tiếng Việt, dịch nghĩa Fourty-eight, …

Vui Cười Lên
Fourty-eight tiếng anh là gì

Fourty-eight tiếng anh là gì

Fourty-eight tiếng anh nghĩa là số 48.

Fourty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/

Để đọc đúng từ Fourty-eight trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fourty-eight. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 48 tiếng anh là gì

Số 48 tiếng anh là gì
Fourty-eight tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fourty-eight tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fourty-eight trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Four /fɔːr/: số 4
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Three /θriː/: số 3
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Six /sɪks/: số 6
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fourty-eight tiếng anh là gì, câu trả lời là Fourty-eight nghĩa là số 48. Để đọc đúng từ Fourty-eight cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fourty-eight theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourty-eight tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang