logo vui cười lên

Fourty-seven tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fourty-seven vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fourty-seven như Fourty-seven tiếng anh là gì, Fourty-seven là gì, Fourty-seven tiếng Việt là gì, Fourty-seven nghĩa là gì, nghĩa Fourty-seven tiếng Việt, dịch nghĩa Fourty-seven, …

Vui Cười Lên
Fourty-seven tiếng anh là gì

Fourty-seven tiếng anh là gì

Fourty-seven tiếng anh nghĩa là số 47.

Fourty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/

Để đọc đúng từ Fourty-seven trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fourty-seven. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 47 tiếng anh là gì

Số 47 tiếng anh là gì
Fourty-seven tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fourty-seven tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fourty-seven trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Three /θriː/: số 3
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fourty-seven tiếng anh là gì, câu trả lời là Fourty-seven nghĩa là số 47. Để đọc đúng từ Fourty-seven cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fourty-seven theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourty-seven tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang