logo vui cười lên

Fifty-seven tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fifty-seven vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fifty-seven như Fifty-seven tiếng anh là gì, Fifty-seven là gì, Fifty-seven tiếng Việt là gì, Fifty-seven nghĩa là gì, nghĩa Fifty-seven tiếng Việt, dịch nghĩa Fifty-seven, …

Vui Cười Lên
Fifty-seven tiếng anh là gì

Fifty-seven tiếng anh là gì

Fifty-seven tiếng anh nghĩa là số 57.

Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/

Để đọc đúng từ Fifty-seven trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc phiên âm tiếng anh theo chuẩn để biết cách đọc phiên âm từ Fifty-seven. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 57 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Fifty-seven tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fifty-seven tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fifty-seven trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Ten /ten/: số 10
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fifty-seven tiếng anh là gì, câu trả lời là Fifty-seven nghĩa là số 57. Để đọc đúng từ Fifty-seven cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fifty-seven theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fifty-seven tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang