logo vui cười lên

Fifty-six tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fifty-six vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fifty-six như Fifty-six tiếng anh là gì, Fifty-six là gì, Fifty-six tiếng Việt là gì, Fifty-six nghĩa là gì, nghĩa Fifty-six tiếng Việt, dịch nghĩa Fifty-six, …

Vui Cười Lên
Fifty-six tiếng anh là gì

Fifty-six tiếng anh là gì

Fifty-six tiếng anh nghĩa là số 56.

Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/

Để đọc đúng từ Fifty-six trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc tiếng anh chuẩn theo phiên âm để biết cách đọc phiên âm từ Fifty-six. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 56 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Fifty-six tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fifty-six tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fifty-six trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fifty-six tiếng anh là gì, câu trả lời là Fifty-six nghĩa là số 56. Để đọc đúng từ Fifty-six cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fifty-six theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fifty-six tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang